Dekomaster 1,5 i 2

Namena

DEKOMASTER je dekorativni malter u obliku paste namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produženog ili termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav

Akrilno vezivno sredstvo, mineralni punioci, aditivi i pigmenti.

Svojstva

DEKOMASTER ima veliku mehaničku čvrstoću, odlično prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije , industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja

Bela ili u boji po porudžbini iz ton karte proizvođača

Potrošnja

Potrošnja DEKOMASTERA je oko 2,8 kg/m2.

Pakovanje

Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje

U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30C. Čuvati od smrzavanja.

Priprema

Površina na koju se nanosi DEKOMASTER treba da bude čvrsta, ravna, suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca, malterisane 21 dan a lepkovi za termoizolacije 7 dana. Materijal u kanti treba dobro razmešati i po potrebi razrediti sa malo čiste vode. Ako se na istu površinu nanosi materijal iz različitih šarži neophodna je njegova egalizacija (ujednačavanje).

Primena

DEKOMASTER se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg zrna i odmah kružno zaribava plastičnom gletericom do ujednačene teksture.

Radna temperatura

Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +100 C, a manja od +300 C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu ili po vetrovitom i kišovitom vremenu bez zaštitne zavese. Potpuno sušenje se postiže nakon 24 h (na temp. 20 C i rel. vlaž. 60 %)

Rok trajanja

Dvanaest meseci u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.