Namena

DEKOMASTER FULL je dekorativni malter u obliku paste namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog i termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav

Akrilno vezivno sredstvo,mineralni punioci, aditivi i pigmenti.

Svojstva

DEKOMASTER FULL ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja

Bela ili u boji prema ton karti proizvođača.

Kvalitet

DEKOMASTER FULL je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Potrošnja

Potrošnja DEKOMASTER FULL-a je 1,5-2,0 kg/m2

Pakovanje

Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje

U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. čuvati od smrzavanja.

Priprema

Podloga na koju se nanosi DEKOMASTER FULL treba da bude čvrsta ravna,suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca a malterisane 21 dan. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se suši 5-7 dana pre nanošenja DEKOMASTERA FULL. Materijal u kanti treba dobro razmešati i ako je potrebno može se dodati malo čiste vode.

Primena

DEKOMASTER FULL se nanosi čeličnom gletericom u dva sloja u debljinini kamenog granulata, pa se zatim finalno obrađuje gletovanjem.

Radna temperatura

Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu i po kišovitom ili vetrovitom vremenu bez zaštitne zavese.

Rok trajanja

Dvanaest meseci u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.