Grafmaster 1 i 2

Namena

GRAFMASTER je dekorativni malter u obliku paste, namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produženog i termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav

Akrilno vezivno sredstvo, mineralni punioci, aditivi i pigmenti.

Svojstva

GRAFMASTER ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja

Bela ili u boji po porudžbini iz ton karte proizvođača.

Kvalitet

GRAFMASTER je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni. Proizvođač garantuje da proizvod u potpunosti odgovara rezultatima ispitivanja od strane Instituta pod propisanim uslovima skladištenja.

Potrošnja

Potrošnja GRAFMASTERA je 1.5-2,5 kg/m2.

Pakovanje

Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje

U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. čuvati od smrzavanja.

Priprema

Površina na koju se nanosi GRAFMASTER treba da bude čvrsta, ravna, suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca , malterisane 21 dan a lepkovi za termoizolacije 7 dana. Materijal u kanti treba dobro razmešati, i ako je potrebo razrediti sa malo čiste vode.

Primena

GRAFMASTER se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg zrna i odmah kružno zaribava plastičnom gletericom do ujednačene teksture.

Radna temperatura

Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu i po vetrovitom i kišovitom vremenu bez zaštitne zavese. Potpuno sušenje se postiže nakon 24 h (pri temp. 20 C i rel. vlaž. 60%)

Rok trajanja

Dvanaest meseci u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.