Namena

SILAKRIL F je ukrasno zaštitna disperziona boja namenjena za bojenje fasadnih površina, izradenih od produžnog maltera, betona, opeke, iverice i sl.

Sastav

Disperzija sintetskih akrilnih polimera, punila, pigmenti i aditivi.

Svojstva

SILAKRIL F na zidnoj površini formira trajni elastični paropropusni sloj, koji je otporan na dejstvo vode i atmosferilija. Odlikuje se veoma dobrom pokrivnom moci i mehaničkim karakteristikama.

Boja

Bela. Za dobijanje drugih boja i nijansiranje koriste se SILAKOLOR toneri ili SILAKRIL B toneri.

Kvalitet

SILAKRIL F je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Potrošnja

Potrošnja SILAKRILA F je 4 m2/kg do 6 m2/kg u dva premaza.

Pakovanje

SILAKRIL F se pakuje u plastične kante sa poklopcem od 20 kg, 8 kg i 4 kg.

Skladištenje

U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati SILAKRIL F od smrzavanja.

Priprema

Podloga treba da bude suva, a eventualne masne mrlje očišćene. Staru boju treba odstraniti, a neravnine izgletovati TOPALIT S masom za gletovanje, a zatim celu zidnu površinu impregnirati SILAKRIL P podlogom. Za prvi premaz SILAKRIL F se razblaži sa oko 10% vode, a za drugi premaz sa oko 5% vode. Posle dodavanja vode masa treba dobro da se promeša.

Primena

SILAKRIL F se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 2-4 sata, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura

Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Rok trajanja

Najmanje 12 meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.