Namena

SCS BAZE su baze za ukrasno zaštitne disperzione boje namenjene za bojenje u sistemu za bojenje SILEX COLOR SYSTEM.

Sastav

Akrilna veziva, punila, pigmenti i aditivi

Svojstva

SCS BAZE sa pigmentima iz SILEX COLOR SYSTEM-a na zidnoj površini formiraju trajni elastični paropropusni sloj, koji je otporan na dejstvo vode i atmosferilija, koji se odlikuje veoma dobrom pokrivnom moci i mehaničkim karakteristikama.

Boja

Bela ili po porudžbni iz SILEX COLOR SYSTEM-a.

Kvalitet

SILAKRIL FD je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Potrošnja

Potrošnja SILAKRILA FD je 0,2 - 0,3kg/m2 u dva premaza.

Pakovanje

Plastične kante sa poklopcem od 20 kg, 10 kg, 5 kg i 1 kg

Skladištenje

U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati od smrzavanja.

Priprema

Ova karakteristika se ne odnosi na ovu vrstu materijala. SCS BAZE se toniraju u SILEX COLOR SYSTEM-u, nakon toga boja je spremna za upotrebu. Boja se može po potrebi razblažiti sa oko 10% vode. Posle dodavanja vode masa treba dobro da se promeša.

Primena

Obojena SCS BAZA se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 2-4 sata, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura

Obojena SCS BAZA se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 2-4 sata, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Rok trajanja

Najmanje 12 meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.


Moguće minimalno odstupanje boja iz ton karti!