Namena

SILAKRIL P se koristi za impregnaciju unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina, kao podloga pre nanošenja ukrasnih maltera (TOPALIT-a), ukrasnih premaza (SILAKRIL-a).

Sastav

Akrilna emulzija.

Svojstva

Veoma dobro hidrofobira podlogu, pri cemu je nastali elastični “film” paropropusan.

Boja

Mlečno bela.

Kvalitet

SILAKRIL P je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Potrošnja

1 kg je dovoljan za impregnaciju 50–60 m2.

Pakovanje

SILAKRIL-P se pakuje u plastičnu ambalažu od 5 kg i 1 kg.

Skladištenje

U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati SILAKRIL P od smrzavanja.

Priprema

Površine koje se premazuju treba da budu čvrste, ravne i čiste. Neravnine i udubljenja treba izgletovati GLETOSIL masom za gletovanje. Zagrejane i porozne površine treba poprskati vodom. Pre upotrebe SILAKRIL P se razreduju u odnosu 1:8.

Primena

SILAKRIL P se na pripremljenu zidnu površinu nanosi molerskom četkom jednom ili dva premaza, u zavisnosti od poroznosti površine.

Radna temperatura

Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Rok trajanja

6 meseci, u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +35°C.

=