Namena

SILAKRIL S je silikonska boja namenjena za bojenje spoljšnjih zidnih površina.

Sastav

Vodena disperzija akrilnih i silikonskih veziva, mineralnih punioca, pigmenata i aditiva.

Svojstva

SILAKRIL S ima izuzetnu paropropusnost (omogućava da zid diše) otpornost da dejstvo vode i atmosferija. Odlikuje se veoma dobrom pokrivnom moći i mehaničkim karakteristikama.

Boja

Bela ili po narudžbini iz ton karte proizvođača.

Kvalitet

SILAKRIL S je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Potrošnja

200-300g/m2 u 2 premaza.

Pakovanje

Plastične kante sa poklopcem od 20 kg

Skladištenje

Čuvati na suvom u originalnom pakovanju na temperaturi +5°C do +25°C.

Priprema

Površina na koju se nanosi SILAKRIL S, mora biti čvrsta, ravna, suva i čista, bez prašine, masnih mrlja i drugih nečistoća. Betonske površine moraju biti stare najmanje 3 meseca, malterisane najmanje 28 dana, a lepkovi na termoizolacionim sistemima 7 dana. Sve površine obavezno impregnirati SiLAKRIL P podlogom, koju je pre nanošenja potrebno razrediti vodom u odnosu 1:8. Materijal u kanti treba dobro razmešati i ako je potrebno može se dodati malo čiste vode, do 10%.

Primena

SILAKRIL S se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 4 do 6 sati, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura

Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C, a relativna vlažnost niža od 80%.

Rok trajanja

Najmanje 12 meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.