Namena

SILAKRIL U je disperziona boja namenjena za bojenje unutrašnjih zidnih površina.

Sastav

Disperzija sintetskih akrilnih polimera, punila, pigmenti i aditivi.

Svojstva

SILAKRIL U poseduje dobru paropropusnu moc (omogucava da zid "diše"), veoma dobru pokrivnu moc i mehaničke karakteristike (ne otire se sa zida).

Boja

Bela, ili po narudžbini iz INTERIOR ton karte. Za dobijanje drugih boja i nijansiranje koriste se SILAKOLOR toneri.

Kvalitet

SILAKRIL U je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Potrošnja

Potrošnja SILAKRILA U je 5 m2/kg do 8 m2/kg u dva premaza.

Pakovanje

SILAKRIL U se pakuje u plastične kante sa poklopcem od 25 kg, 10 kg i 5 kg.

Skladištenje

U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati SILAKRIL U od smrzavanja.

Priprema

Podloga treba da bude suva, a eventualne masne mrlje očišćene. Staru boju treba odstraniti, a neravnine izgletovati GLETOSIL masom za gletovanje. Zidnu površinu oprati kalijevim sapunom ili deterdžentom, pa je zatim impregnirati SILAKRIL P podlogom. Pre upotrebe SILAKRIL U se razredi sa oko 20% do 30% vode i dobro promeša.

Primena

SILAKRIL U se na pripremljenu zidnu površinu nanosi se valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza, s tim što se drugi premaz nanosi posle 2 sata do 4 sata, zavisno od temperature i vlašnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura

Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Rok trajanja

Najmanje 12 meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.