Namena

SCS BAZE su baze za ukrasno zaštitne disperzione boje namenjene za bojenje u sistemu za bojenje SILEX COLOR SYSTEM

Sastav

Polimerno vezivo, punila, pigmenti i aditivi.

Svojstva

SILAKRIL UP poseduje dobru paropropusnu moć (omogućava da zid "diše"), veoma dobru pokrivnu moć i mehaničke karakteristike (ne otire se sa zida).

Boja

Za dobijanje boja i nijansiranje koriste se pigmenti iz SILEX COLOR SYSTEM-a.

Kvalitet

SILAKRIL UP je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Potrošnja

Potrošnja SILAKRILA UP je 0,20 - 0,25m2 u dva premaza.

Pakovanje

SILAKRIL UP se pakuje u plastične kante sa poklopcem od 5 kg, 10 kg i 20 kg.

Skladištenje

U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati SILAKRIL UP od smrzavanja.

Priprema

Površina treba da bude ravna, suva i očišćanna od eventualnih masnih mrlja i prašine. Staru boju treba odstraniti, a neravnine izgletovati GLETOSIL masom za gletovanje. Zidne površine impregnirati SILAKRIL P podlogom. Pre upotrebe SILAKRIL UP se razredi sa oko 10% vode i dobro promeša.

Primena

SILAKRIL UP se na pripremljenu zidnu površinu nanosi se valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza, s tim što se drugi premaz nanosi posle 2 - 4 sata zavisno od temperature i vlašnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura

Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C a manja od +30°C.

Rok trajanja

Najmanje 12 meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.


Moguće minimalno odstupanje boja iz ton karti!