Namena

SILEKOL GP je građevinski lepak namenjen za oblaganje zidova gipsanim pločama u postupku takozvanog "suvog" malterisanja, a može se koristiti i za ispunu vecih oštecenja na unutrašnjim zidnim površinama.

Sastav

Gips, punioci i aditivi za poboljšanje obradivosti, podešavanje vremena vezivanja, konzinstencije i sl.

Svojstva

SILEKOL GP se lako priprema i obrađuje i dobro prianja na podlogu.

Boja

Boja gipsa (krem boja).

Kvalitet

SILEKOL GP je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Potrošnja

U zavisnosti od podloge, nanete površine i nanete debljine lepka: 4-5 kg/m2 .

Pakovanje

Ventil - vreće od 20 kg i papirne kese od 4 kg.

Skladištenje

U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Priprema

Priprema podloge Kada se zidovi oblažu nasuvo, gipsanim pločama umesto maltera, podloga mora biti čvrsta i suva, izvan dohvata kiše i mraza. Zid treba odmastiti i skinuti sve ostatke starog maltera. Na zidu ne sme biti tragova kapilarne vlage iz tla niti vecih pukotina. Malter koji se mrvi ili puca treba najpre odstraniti kako bi ploče sa vezivom (lepkom) došle na čvrstu podlogu. Sveži beton se mora dobro osušiti, a zatim pažljivo pregledati da nema mrlja od voska ili ulja od oplate. Glatke betonske površine se najpre premazuju razblaženom, a jako upijajuce, poput gas betona, manje razblaženom podlogom SILAKRIL -P. Kod kombinacije suvog i mokrog malterisanja najpre se nanosi malter, a tek posle sušenja gipsane ploče. Sadržaj vreće ili kese ulije se uz mešanje u cca 40 težinskih delova vode. Po završenom mešanju sačekati 10 min (do potpune reakcije dodatih aditiva) pa još jedanput dobro promešati i eventualno dodati još vode da bi se postigla željena konzinstencija za rad.

Primena

Gipsane ploče pricvršcuju se lepkom na masivne zidove (grub zid od opeke, blokova, ili betona) kao suvi malter. Zid se prekriva punom visinom, od poda do plafona, što se postiže gipsanim pločama u jednom komadu, jer su im dimenzije prilagodene standardnim visinama etaže. To je i garancija kvalitetne izrade. Skrojene ploče moraju biti 15 mm krace od visine zida koji pokrivaju (visina zida -15 mm). Na poledini po meri izrezane ploce, nanosi se lepak pripremljen prema ovom uputstvu. Lepak se nanosi na mesta pored uzdužnih ivica ploče u obliku isprekidane trake a u polju ploče (po sredini) tackasto. Na donjoj ivici gipsane ploče lepak se nanosi punom širinom ploce. Pri oblaganju prozorskih niša, postavljanju umivaonika, oblaganju konzola ili izbocenja dimnjaka u prostoriji, vezivom se prekriva puna površina ploce. Kada se lepkom premazane ploče postave na zid, treba ih dobro izudarati gumenim cekicem i pritisnuti povlacenjem ravne letve, kako bi se izravnale horizontalno i vertikalno. Dugacka ravna letva ili posebna metalna ravnjaca mora svojom dužinom zahvatiti tri širine ploce, ili bar dve vertikalne spojnice kako bi se osigurala što ravnija površina. Na donjem kraju se ostavlja 10 mm između ploča i poda, dok se na gornjem kraju između ploče i plafona ostavlja 5 mm. To se postiže podlaganjem komadica gipsane ploče. Lepak na poledini ploča suši se provetravanjem kroz zazore. Ako se gipsanim pločama oblažu sve površine u prostoriji, prvo se prekrivaju zidovi, a zatim plafon. Završna obrada: Posle završenog finog izravnavanja GLETOSILOM, preporučuje se bojenje zidnih površina SILAKRIL poludisperzionim ili disperzionim bojama, a moguća je i upotreba papirnih tapeta.

Radna temperatura

Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Rok trajanja

Najmanje 6 meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.