Namena

SILEKOL K je cementni lepak koji se koristi za lepljenje unutrašnjih podnih i zidnih keramičkih pločica kao i za lepljenje blokova od gas betona.

Sastav

Punioci, mineralna hidraulična veziva i aditivi za poboljšanje obradivosti i lepljivosti.

Svojstva

SILEKOL K se lako priprema i obrađuje i dobro prijanja na podlogu.

Boja

SILEKOL K je cementno-sive boje.

Kvalitet

SILEKOL K je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Potrošnja

Potrošnja SILEKOLA K je 2 - 3 kg/m2.

Pakovanje

Ventil vreće od 25 kg i papirne kese od 5kg.

Skladištenje

U suvom i zračnom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. čuvati od smrzavanja.

Priprema

Podloga mora biti čvrsta, suva i čista. Pre lepljenja pločica, podlogu treba dobro navlažiti. Sadržaj vreće se meša sa oko 7 litara vode dok se ne postigne odgovarajuća konzistencija. Posle 15 minuta, odnosno posle isteka vremena potrebnog za reakciju aditiva, zgusnuta masa se još jednom promeša nakon čega je spremna za upotrebu.

Primena

SILEKOL K se na podlogu nanosi u tankom sloju ravnom stranom nazubljene gleterice a potom razvlači nazubljenom stranom nakon čega se lepe pločice. Pre postavljanja pločice treba dobro navlažiti vodom.

Radna temperatura

Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10 C, a manja od +30 C.

Rok trajanja

Najmanje 12 meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.