Namena

SILEKSIANO P se koristi za impregnaciju unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina, kao podloga pre nanošenja SILEKSIANA.

Sastav

Akrilna emulzija, prirodni mineralni punioci.

Svojstva

Veoma dobro hidrofobira podlogu, pri cemu je nastali elastični “film” paropropusan.

Boja

Bela

Kvalitet

SILEKSIANO P je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Potrošnja

Potrošnja je 0,2kg/m2.

Pakovanje

SILEKSIANO P se pakuje u plastične dozne od 1 kg

Skladištenje

U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati SILEKSIANO P od smrzavanja.

Priprema

Površine koje se premazuju treba da budu čvrste, ravne i čiste. Neravnine i udubljenja treba izgletovati GLETOSIL masom za gletovanje. Pre upotrebe SILEKSIANO P se može razrediti vodom do 10%.

Primena

SILEKSIANO P se na pripremljenu zidnu površinu nanosi molerskom četkom jednom ili dva premaza, u zavisnosti od poroznosti površine. Svaki put pre nanošenja do dna promešati materijal.

Radna temperatura

Od +5°C do +35°C, a optimalna je od +10°C do +25°C.

Rok trajanja

12 meseci u originalnoj ambalaži i odgovarajućim u slovima skladištenja.