Namena

SX 2 K je akrilni dekorativni malter namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog ili termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav

Akrilno vezivno sredstvo, mineralni punioci, aditivi i pigmenti.

Svojstva

SX 2 K ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja

Bela ili u boji po ton karti proizvođača.

Kvalitet

SX 2 K je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Potrošnja

Potrošnja SX 2 K je 2,5-3,0 kg/m2.

Pakovanje

Plastične kante sa poklopcem od 25 kg

Skladištenje

U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. Čuvati od smrzavanja.

Priprema

Površina na koju se nanosi SX 2 K treba da bude čvrsta,ravna, suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca, a malterisane 21 dan. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se suši 5-7 dana pre nanošenja SX 2 K.

Primena

SX 2 K se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg zrna i odmah kružno zaribava plastičnom gletericom do ujednačene teksture.

Radna temperatura

Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10 C, a manja od +30 C.Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama.Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu i po kišovitom ili vetrovitom vremenu bez zaštitne zavese. Potpuno sušenje se postiže nakon 24 h (pri temp. 20 C i relativnoj vlažnosti 60%)

Rok trajanja

Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.