<

Namena

TOPALIT H je praškasti jednokomponentni dekorativni suvi malter namenjen za zaštitu i dekorisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina urađenih od krečnog, termoizolacionog ili produžnog maltera, siporeksa, betona, iverice i drugih sličnih materijala.

Sastav

Kameni granulati, mineralna hidraulična veziva, posebni aditivi za poboljšanje obradivosti, lepljivosti i vodootpornosti

Svojstva

TOPALIT H ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prianja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kišu, sneg) i industrijske gasove, lako se priprema i nanosi i ima dugi vek trajanja.

Boja

Bela

Kvalitet

TOPALIT H je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Potrošnja

Potrošnja TOPALITA H je 3,0 kg/m2 do 3,5 kg/m2

Pakovanje

Ventil - vreće od 25 kg.

Skladištenje

U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Priprema

Zidna površina na koju se nanosi TOPALIT H mora biti čvrsta, zagladena - isperdašena sitnim peskom, ravna i bez pukotina. Pre prskanja zidna površina se mora dobro i ravnomerno navlažiti. Sadržaj vreće TOPALITA H dodaje se postepeno, uz intenzivno mešanje u vodu i dobro izmeša. Za nanošenje na zidnu površinu u prvom sloju TOPALIT H se zamešava sa više vode, a za prskanje u drugom i trecem sloju sa manje vode.

Primena

TOPALIT H se na zidnu površinu nanosi prskanjem zidarskim ježom ili pištoljem sa kompresorom, obicno u tri sloja. Na zidnoj površini koja se prska treba da ostane cista zrnasta struktura, bez razlivanja. Posle završetka prskanja zidne površine treba još tri dana povremeno orošavati čistom vodom.

Radna temperatura

Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +35°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na visokim temperaturama, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.

Rok trajanja

Najmanje 12 meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.