BOJE ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE

SILAKRIL FD

SILAKRIL FD je ukrasno zaštitna disperziona boja namenjena za bojenje fasadnih površina, izradenih od produžnog maltera, betona, opeke, iverice i sl.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i po potrebi premazana Silakril P podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem do 5%-10% vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Silakril FD se obično nanosi  dugodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C, r.v.v=50-60%) zahteva 2-4 h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Akrilna disperziona boja za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih površina.
Izrađena je na bazi visokokvalitetnih sirovina, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Potrošnja: Oko 0,30-0,40 kg/m2 zavisno od upojnostii hrapavosti podloge.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na
temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 

SILAKRIL B

SILAKRIL B je ukrasno-zaštitna disperziona boja namenjena za bojenje betonskih i spoljašnjih zidnih površina, kao i za toniranje disperzionih premaza SILAKRIL.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana Silakril P podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10% vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Nanosi se četkom ili valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnicki list proizvoda.

Primena: Akrilna boja izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije namenjena za
dekorativnu zaštitu vertikalnih betonskih i drugih cementnih površina. Karakteriše je odlična vodoodbojnost i adhezija na cementne podloge. Takođe poseduje i odličnu otpornost na habanje, UV zračenje i vremenske uticaje.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Potrošnja: Oko 0.3 kg/m2 zavisno od upojnostii hrapavosti podloge.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

SILAKRIL FD – BAZE- F, M, TR

Akrilna disperzija za spoljašnje zidove

Boja: Bela ili po narudžbini iz SILEX COLOR SISTEM ton karte.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i po potrebi premazana Silakril P podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem do 5%-10% vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Silakril F se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C, r.v.v=50-60%) zahteva 2-4h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Primena: Akrilna disperziona boja za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih površina.

Izrađena je na bazi visokokvalitetnih sirovina, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje.

Potrošnja: Oko 0,30-0,40 kg/m2 zavisno od upojnostii hrapavosti podloge.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalazi. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 

SILAKRIL F - BAZE F, M, TR

Akrilna disperzija za spoljašnje zidove

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i po potrebi premazana Silakril P podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem do 10% vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Silakril F se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C, r.v.v=50-60%) zahteva 2-4h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama.

Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Akrilna disperziona boja za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih površina. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih sirovina, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Potrošnja: Oko 0,25-0,40 kg/m2  zavisno od upojnostii hrapavosti podloge.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list