BOJE I PREMAZI ZA SPOLJAŠNJU UPOTREBU

SILAKRIL FD

SILAKRIL FD je ukrasno zaštitna disperziona boja namenjena za bojenje fasadnih površina, izradenih od produžnog maltera, betona, opeke, iverice i sl.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i po potrebi premazana Silakril P podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem do 5%-10% vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Silakril FD se obično nanosi  dugodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C, r.v.v=50-60%) zahteva 2-4 h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Akrilna disperziona boja za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih površina.
Izrađena je na bazi visokokvalitetnih sirovina, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Potrošnja: Oko 0,30-0,40 kg/m2 zavisno od upojnostii hrapavosti podloge.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na
temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 

SILAKRIL B

SILAKRIL B je ukrasno-zaštitna disperziona boja namenjena za bojenje betonskih i spoljašnjih zidnih površina, kao i za toniranje disperzionih premaza SILAKRIL.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana Silakril P podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10% vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Nanosi se četkom ili valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnicki list proizvoda.

Primena: Akrilna boja izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije namenjena za
dekorativnu zaštitu vertikalnih betonskih i drugih cementnih površina. Karakteriše je odlična vodoodbojnost i adhezija na cementne podloge. Takođe poseduje i odličnu otpornost na habanje, UV zračenje i vremenske uticaje.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Potrošnja: Oko 0.3 kg/m2 zavisno od upojnostii hrapavosti podloge.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

SILAKRIL F

SILAKRIL F je ukrasno zaštitna disperziona boja namenjena za bojenje fasadnih površina, izradenih od produžnog maltera, betona, opeke, iverice i sl.

Sastav: Disperzija sintetskih akrilnih polimera, punila, pigmenti i aditivi.

Svojstva: SILAKRIL F na zidnoj površini formira trajni elastični paropropusni sloj, koji je otporan na dejstvo vode i atmosferilija. Odlikuje se veoma dobrom pokrivnom moci i mehaničkim karakteristikama.

Boja: Bela. Za dobijanje drugih boja i nijansiranje koriste se SILAKOLOR toneri ili SILAKRIL B toneri.

Kvalitet: SILAKRIL F je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema: Podloga treba da bude suva, a eventualne masne mrlje očišćene. Staru boju treba odstraniti, a neravnine izgletovati TOPALIT S masom za gletovanje, a zatim celu zidnu površinu impregnirati SILAKRIL P podlogom. Za prvi premaz SILAKRIL F se razblaži sa oko 10% vode, a za drugi premaz sa oko 5% vode. Posle dodavanja vode masa treba dobro da se promeša.

Primena: SILAKRIL F se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 2-4 sata, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja SILAKRILA F je 0,2 m2/kg do 0,3 m2/kg u dva premaza.

Pakovanje: SILAKRIL F se pakuje u plastične kante sa poklopcem od 20 kg, 10 kg, 5 kg i 1 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +10°C do +35°C. Obavezno čuvati SILAKRIL F od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.