BOJE ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE

SILAKRIL FD

SILAKRIL FD je ukrasno zaštitna disperziona boja namenjena za bojenje fasadnih površina, izradenih od produžnog maltera, betona, opeke, iverice i sl.

Sastav: Disperzija sintetskih akrilnih polimera, punila, pigmenti i aditivi.

Svojstva: SILAKRIL FD na zidnoj površini formira trajni elastični paropropusni sloj, koji je otporan na dejstvo vode i atmosferilija. Odlikuje se veoma dobrom pokrivnom moci i mehaničkim karakteristikama.

Boja: Bela. Za dobijanje drugih boja i nijansiranje koriste se SILAKOLOR toneri ili SILAKRIL B toneri. moguća je izrada i u drugim bojama.

Kvalitet: SILAKRIL FD je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema: Podloga treba da bude suva, a eventualne masne mrlje očišćene. Staru boju treba odstraniti, a neravnine izgletovati TOPALIT S masom za gletovanje, a zatim celu zidnu površinu impregnirati SILAKRIL P podlogom. Za prvi premaz SILAKRIL FD se raszblaži sa oko 10-20% vode, a za drugi premaz prema potrebi. Posle dodavanja vode masa treba dobro da se promeša.

Primena: SILAKRIL FD se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 2-4 sata, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja SILAKRILA FD je 0,2 do 0,3 m2/kg u dva premaza.

Pakovanje: SILAKRIL FD se pakuje u plastične kante sa poklopcem od 20 kg, 10 kg i 5 kg i 1kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +10°C do +35°C. Obavezno čuvati SILAKRIL FD od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 

SILAKRIL F

SILAKRIL F je ukrasno zaštitna disperziona boja namenjena za bojenje fasadnih površina, izradenih od produžnog maltera, betona, opeke, iverice i sl.

Sastav: Disperzija sintetskih akrilnih polimera, punila, pigmenti i aditivi.

Svojstva: SILAKRIL F na zidnoj površini formira trajni elastični paropropusni sloj, koji je otporan na dejstvo vode i atmosferilija. Odlikuje se veoma dobrom pokrivnom moci i mehaničkim karakteristikama.

Boja: Bela. Za dobijanje drugih boja i nijansiranje koriste se SILAKOLOR toneri ili SILAKRIL B toneri.

Kvalitet: SILAKRIL F je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema: Podloga treba da bude suva, a eventualne masne mrlje očišćene. Staru boju treba odstraniti, a neravnine izgletovati TOPALIT S masom za gletovanje, a zatim celu zidnu površinu impregnirati SILAKRIL P podlogom. Za prvi premaz SILAKRIL F se razblaži sa oko 10% vode, a za drugi premaz sa oko 5% vode. Posle dodavanja vode masa treba dobro da se promeša.

Primena: SILAKRIL F se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 2-4 sata, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja SILAKRILA F je 0,2 m2/kg do 0,3 m2/kg u dva premaza.

Pakovanje: SILAKRIL F se pakuje u plastične kante sa poklopcem od 20 kg, 10 kg, 5 kg i 1 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +10°C do +35°C. Obavezno čuvati SILAKRIL F od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 

SILAKRIL B

SILAKRIL B je ukrasno-zaštitna disperziona boja namenjena za bojenje betonskih i spoljašnjih zidnih površina, kao i za toniranje disperzionih premaza SILAKRIL.

Sastav: Disperzija sintetskih akrilnih polimera, punila, pigmenti i aditivi.

Svojstva: SILAKRIL B na zidnoj površini formira trajni elastični parapropusni sloj, koji je otporan na dejstvo vode i atmosferilija. Odlikuje se veoma dobrom pokrivnom moći i mehaničkim karakteristikama.

Boja: Bela, oker, zelena, braon, crna, siva, žuta, trula višnja, plava, crvena, cigla crvena, kajsija, maslinasto zelena

Kvalitet: SILAKRIL B je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Podloga treba da bude suva, očišćena od nečistoća. Neravnine izgletovati TOPALITOM S, a zatim celu zidnu površinu inpregnirati SILAKRIL P podlogom. Za prvi premaz SILAKRIL B se razblažuje sa oko 10% vode, a za drugi premaz sa oko 5% vode. Posle dodavanja vode masa treba dobro da se promeša

Primena: SILAKRIL B se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 2 – 4 sata, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiče posle 24 sata.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporućuje se izvođenje radova na visokim temperaturama, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.

Potrošnja:  SILAKRILA B je dovoljan za impregnaciju 0,2 – 0,3 kg/m2 u dva sloja.

Pakovanje: SILAKRIL B se pakuje u plastičnu ambalažu od 1 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati SILAKRIL B od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list