Dekorativa

TRAVERTINO

TRAVERTINO je fleksibilni temeljni malter na bazi belog cementa i polimernih veziva namenjen za izvođenje završnog sloja koji imitira kamen „travertin“.

Sastav: Punioci, polimerna veziva, hidraulična veziva i aditivi za poboljšanje obradivosti i lepljivosti.

Svojstva: TRAVERTINO je visokoelastični materijal koji se lako priprema, obrađuje i ima odličnu atheziju za podlogu.

Boja: TRAVERTINO je bele boje.

Kvalitet: TRAVERTINO je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije AD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Priprema: Podloga na koju se nanosi TRAVERTINO mora biti cementna (malterisani zid ili zid obložen mineralnom vunom armiranom kvalitetnim cementnim lepkom debljine min. 5mm). Podloga mora biti ravna. Sadržaj vreće TRAVERTINA dodati postepeno uz intezivno mešanje u oko 7,5 litara vode i dobro izmešati. Nakon 10 minuta dobijenu masu još jednom promešati bez dodavanja vode.

Primena: Pripremljena masa se nanosi ravnomerno, nerđajućom gletericom u sloju debljine oko 2mm. Naneti sloj poravnati radi ujednačene debljine i zaglađivanja riseva. Nakon toga površina na koju je nanet TRAVERTINO obrađuje se posebnom plastičnom gletericom (izgled veštačke trave), da bi se napravila nepravilna udubljena karakteristična za kamen „travertin“. Kada materijal počne da se suši lagano upeglati površinu nerđajućom gletericom. Da bi se imitirale fuge između kamenih blokova, kada je površina sasvim suva, treba izdubiti fuge oštrom alatkom (npr. šrafcigerom i sl.) dubina fuga ne sme preći 0,5 mm, jer u protivnom fuga će skinuti „travertin“. Ukoliko se rade široke dublje fuge, TRAVERTIN se mora naneti u dva sloja. Prvi sloj će biti samo temeljni i nije ga potrebno posebno obrađivati. To će uvećati ukupnu potrošnju TRAVERTINA na cca 4,5 kg. Na kraju površinu premazati VELUSIL-om bezbojnim ili u željenom tonu. Ako se VELUSIL radi dekorativnog efekta mestimično skine (obriše) potrebno je celu fasadnu površinu dodatno zaštititi bezbojnim mat silikonskim premazom radi vodoodbojnosti.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +30°C

Potrošnja: Potrošnja je oko 3kg/m2.

Pakovanje: Ventil vreće od 25 kg

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: Šest meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja

TRAVERTINO PANUKA

TRAVERTINO PANUKA je dekorativni malter u obliku paste, spreman za upotrebu, namenjen za zaštitu i dekorisanje unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog ili termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala. Moguća je primena i na spoljnim zidnim površinama koje nisu preterano izložene direktnom suncu i atmosferskim padavinama.

Sastav: Sintetičko vezivo, mineralni punioci, aditivi.

Svojstva: TRAVERTINO PANUKA ima veliku mehaničku čvrsoću, odlično prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: Krem-siva

Priprema: Površina na koju se nanosi TRAVERTINO PANUKA treba da bude čvrsta,ravna,suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje 3 meseca, a malterisane 21 dan.

Primena: TRAVERTINO PANUKA se nanosi u dva sloja. Prvi sloj naneti ravnomerno nerđajućom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg granulata, cca 1mm. Na potpuno osušen prvi sloj naneti ravnomerno drugi sloj. Odmah po nanošenju drugog sloja TRAVERTINO PANUKA se obrađuje tapkanjem površine. (posebnom plastičnom gletericom za tu namenu – izgled veštačke trave), da bi se napravila nepravilna udubljena karakteristična za kamen „travertin“. Kada proizvod počne da se suši lagano upeglati površinu nerđajućom gletericom. Da bi se imitirale fuge između kamenih blokova, kada je površina sasvim suva, treba izdubiti fuge oštrom alatkom (npr. šrafcigerom i sl.) Na kraju površinu premazati VELUSIL-om u željenom tonu.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C

Potrošnja: 2,0-2,5 kg/m2

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 10 i 20 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: 12 meseci, u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

VELUSIL

VELUSIL je polutransparentni dekorativni premaz u o obliku gela, namenjen za postizanje specijalnih efekata na zidovima različitim tehnikama izvodenja.

Sastav: Disperzija sintetskih akrilnih polimera, punila, pigmenti i aditivi.

Svojstva: VELUSIL na zidnoj površini formira trajni elastični paropropusni sloj, koji je otporan na dejstvo vode i atmosferilija. Odlikuje se veoma dobrIm mehaničkim karakteristikama.

Boja: Polutransparentni gel. Za dobijanje boja i nijansiranje koriste se SILAKOLOR toneri. Po narudžbini moguća je izrada i u drugim bojama.

Kvalitet: VELUSIL je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije AD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema: VELUSIL se nanosi na već završno obrađene spoljašnje i unutrašnje zidane površine. Najčešće se koristi kombinacija TOPAKRIL V pa VELUSIL. VELUSIL je spreman za upotrebu, a može se po potrebi razblažiti sa oko 10% vode. Posle dodavanja vode masa treba dobro da se promeša.

Primena: VELUSIL se na pripremljenu zidnu površinu nanosi molerskom četkom. Nanošenje se vrši u jednom premazu.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja od 7 do 10 m2/kg u jednom premazu.

Pakovanje: VELUSIL se pakuje u plastične kante sa poklopcem od 1kg i 5kg.

Skladištenje: VELUSIL je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije AD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Rok trajanja: Najmanje 12 meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

VELSATEN

VELSATEN je dekorativni materijal namenjen za dekorisanje unutrašnjih zidnih površina sa srebrnim i zlatnim pigmentima. Prvenstveno je namenjen za izvođenje ekskluzivnih enterijera.

Sastav: Akrilni polimeri, srebrni i zlatni pigmenti i aditivi.

Svojstva: VESLATEN poseduje dobru paropropusnu moć, dobru pokrivnu moć i mehaničke karakteristike.

Boja: Tonovi se mogu izabrati iz VELSATEN ton karte.

Kvalitet: VELSATEN je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije AD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema: Zidna površina na koju se nanosi VELSATEN treba da bude suva, očišćena od nečistoća i izletovana GLETOSIL-om. Na pripremljenu površinu se može naneti SILAKRIL UP u željenom tonu. VELSATEN pre upotrebe treba samo dobro promešati.

Primena: VELSATEN se nanosi u dva sloja. Bitno je da se svaki sloj dobro osuši pre nanošenja sledećeg. Prvi sloj se nanosi ravnomerno gletericom od nerđajućeg čelika sa zaobljenim ivicama u više različitih pravaca. Drugi sloj se nanosi napravilnim, raznovrsnim pokretima da bi se dobio željeni izgled. VELSATEN se može nanositi i kružnim pokretima.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja VELSATEN-a je 6-8m2/kg u dve ruke.

Pakovanje: VELSATEN se pakuje u plastične dozne od 1kg

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi+5°C do +35°C. Čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: 12 meseci, u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

SILEKSIANO

SILEKSIANO je akrilni kit namenjen za dekorisanje unutrašnjih i spoljašnih zidnih površina kojim se postiže efekat poliranog mermera razlicitih struktura zavisno od načina izrade. Prvenstveno je namenjen za izvođenje ekskluzivnih enterijera.

Sastav: Sintetski akrilni polimeri, punila i aditivi.

Svojstva: SILEKSIANO poseduje dobru paropropusnu moć, veoma dobru pokrivnu moc i mehaničke karakteristike. Postojan je prema svetlosti, nije zapaljiv.

Boja: Bela. Za dobijanje drugih boja koriste se SILAKOLOR S koncentrovane pigmentne paste.

Kvalitet:SILEKSIANO je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije AD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema: Zidna površina na koju se nanosi SILEKSIANO treba da bude suva , očišćena od nečistoća i izgletovana. Zatim je treba impregnirati SILAKRIL-P podlogom radi boljeg prijanjanja materijala. SILEKSIANO pre upotrebe treba dobro promešati i po želji tonirati preporučenim tonerima.

Primena: SILEKSIANO se nanosi u tri sloja. Bitno je da se svaki sloj dobro osuši pre nanošenja sledeceg. Prvi sloj se nanosi ravnomerno gletericom od nerđajućeg čelika i, ako je potrebno, posle sušenja se prebrusi finim šmirgl – papirom. Drugi sloj se nanosi špahtlom od nerđajućeg čelika sa zaobljenim ivicama. Zavisno od širine špahtle, ritmički ujednačenim ili nepravilnim potezima, njihovim ukrštanjem i slično dobija se željeni izgled. Treći sloj se nanosi kao i drugi sloj. Posle sušenja polirati špahtlom od nerđajućeg čelika do punog sjaja.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: Kolicina paste sadržana u bočici SILAKOLORA S boji 25 kg SILAKRIL-a F.

Pakovanje: SILEKSIANO se pakuje u plastične dozne od 1 kg, 5kg i 10kg

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: 12 meseci, u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

SILEKSIANO P

Akrilna disperzija za upotrebu kao podloga pre Sileksiana.

Sastav: SILEKSIANO P se koristi za impregnaciju unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina, kao podloga pre nanošenja SILEKSIANA.

Svojstva: Akrilna emulzija, prirodni mineralni punioci.

Boja: Bela

Kvalitet: Veoma dobro hidrofobira podlogu, pri cemu je nastali elastični “film” paropropusan.

Priprema: Površine koje se premazuju treba da budu čvrste, ravne i čiste. Neravnine i udubljenja treba izgletovati GLETOSIL masom za gletovanje. Pre upotrebe SILEKSIANO P se može razrediti vodom do 10%.

Primena: SILEKSIANO P se na pripremljenu zidnu površinu nanosi molerskom četkom jednom ili dva premaza, u zavisnosti od poroznosti površine. Svaki put pre nanošenja do dna promešati materijal.

Radna temperatura: Od +5°C do +35°C, a optimalna je od +10°C do +25°C.

Potrošnja: Potrošnja je 0,2kg/m2.

Pakovanje: SILEKSIANO P se pakuje u plastične dozne od 1 kg

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati SILEKSIANO P od smrzavanja.

Rok trajanja: 12 meseci u originalnoj ambalaži i odgovarajućim u slovima skladištenja.

Dekorativa peščana Silex

PESCANA

PESCANA je dekorativni premaz, nežan na dodir sa svetlucajućim  pigmentima i finim kvarcnim peskom, jednostavan, praktičan za upotrebu i omogućava postizanje elegantnog izgleda enterijera.

PESCANA postiže svoj sofisticirani izgled igrom svetlosti i senke.

Površine na koje se nanosi PESCANA potrebno je izravnati GLETOSIL-om i prefarbati SILEKSIANO podlogom. PESCANA se nanosi u jednom ili dva sloja četkom.

Potrošnja je 6-8 m2/kg u dva sloja.