DEKORATIVNI FASADNI MALTERI

SX

SX je akrilni dekorativni malter namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog ili termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala. 

Sastav: Akrilno vezivno sredstvo, mineralni punioci, aditivi i pigmenti.

Svojstva: SX ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja. Granulacija akrilne facade 1,5 i 2 krac i 1,5 i 2 rajb.

Boja: Bela ili u boji po ton karti proizvođača

Kvalitet: SX je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Površina na koju se nanosi SX treba da bude čvrsta,ravna, suva i čista Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca, a malterisane 21 dan. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se suši 5-7 dana pre nanošenja SX.

Primena: SX se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg zrna i odmah kružno zaribava plastičnom gletericom do ujednačene teksture.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10 C, a manja od +30 C. radova. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu i po kišovitom ili vetrovitom vremenu bez zaštitne zavese. Potpuno sušenje se postiže nakon 24 h (pri temp. 20 C i relativnoj vlažnosti 60%).

Potrošnja: SX 1,5R je 2,0-2,5 kg/m2,  SX 2R je 2,5-3,0 kg/m2, SX 1,5K je 2,0-2,5 kg/m2, SX 2K je 2,5-3,0 kg/m2.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

TOPALIT

TOPALIT  je praškasti jednokomponentni dekorativni suvi malter namenjen za zaštitu i dekorisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina urađenih od krečnog, termoizolacionog ili produšnog maltera, sopireksa, betona, iverice i drugih sličnih materijala.

Zavisno od načina obrade, završni premaz moze biti izveden u vidu raznovrsnih reljefnih struktura (hrastova kora, španski zid i slično).

Sastav: Kameni granulati, mineralna hidraulična veziva, posebni aditivi za poboljšanje obradivosti, lepljivosti i vodootpornosti, aditiv koji deluje kao plastifikator i slično. Toplait može biti granulacije 1 i 2.

Svojstva: TOPALIT ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kišu, sneg) i industrijske gasove, lako se priprema i nanosi, i ima dug vek trajanja.

Boja: Bela

Kvalitet: TOPALIT je ispitan u institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije Dd, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara svojoj nameni.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Sadržaj vreće TOPALITA dodaje se postepeno, uz intenzivno mešanje, u oko 7,5 litara vode i dobro izmeša. Posle 15 minuta, odnosno posle isteka vremena potrebnog za reakciju dodatih aditiva, dobijena masa se još jednom promeša, pa se zatim nanosi na zidnu površinu. 

Primena: TOPALIT se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg kamenog granulata, pa se zatim finalno obrađuje. Zavisno od željene strukture, finalna obrada se vrši „izvlačenjem“ plastičnom gletericom, „izvlačenjem“ uz blago zaravnavanje da bi se dobio izgled „hrastove kore“, ili „zaribavanjem“ plastičnom gletericom, komadom stiropora i slično.

Radna temperatura:Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Poželjno je izvoženje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporućuje se izvođenje radova na visokim temperaturama, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.

Potrošnja: Potrošnja TOPALITA 1 je 3,0 kg/m2 do 3,5 kg/m2 .

Pakovanje: Ventil-vreće od 25 kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 
Untitled design - 2021-11-07T203914.946

TOPALIT H

TOPALIT H je praškasti jednokomponentni dekorativni suvi malter namenjen za zaštitu i dekorisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina urađenih od krečnog, termoizolacionog ili produžnog maltera, siporeksa, betona, iverice i drugih sličnih materijala.

Sastav: Kameni granulati, mineralna hidraulična veziva, posebni aditivi za poboljšanje obradivosti, lepljivosti i vodootpornosti.

Svojstva: TOPALIT H ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prianja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kišu, sneg) i industrijske gasove, lako se priprema i nanosi i ima dugi vek trajanja.

Boja: Bela

Kvalitet: TOPALIT H je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Zidna površina na koju se nanosi TOPALIT H mora biti čvrsta, zagladena – isperdašena sitnim peskom, ravna i bez pukotina. Pre prskanja zidna površina se mora dobro i ravnomerno navlažiti. Sadržaj vreće TOPALITA H dodaje se postepeno, uz intenzivno mešanje u vodu i dobro izmeša. Za nanošenje na zidnu površinu u prvom sloju TOPALIT H se zamešava sa više vode, a za prskanje u drugom i trecem sloju sa manje vode.

Primena: TOPALIT H se na zidnu površinu nanosi prskanjem zidarskim ježom ili pištoljem sa kompresorom, obicno u tri sloja. Na zidnoj površini koja se prska treba da ostane cista zrnasta struktura, bez razlivanja. Posle završetka prskanja zidne površine treba još tri dana povremeno orošavati čistom vodom.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +35°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na visokim temperaturama, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.

Potrošnja: Potrošnja TOPALITA H je 3,0 kg/m2 do 3,5 kg/m2

Pakovanje: Ventil-vreće od 25 kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

TOPAKRIL

TOPAKRIL je dekorativni malter u obliku paste, namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog ili termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav: Akrilno vezivno sredstvo, mineralni punioci, aditivi i pigmenti. Tipakril može biti granulacije 1 i 2.

Svojstva: TOPAKRIL ima veliku mehaničku čvrstocu, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: Beli, ili u boji po ton karti proizvođača.

Kvalitet: TOPAKRIL je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni. Proizvođač garantuje da proizvod u potpunosti odgovara rezultatima ispitivanja od strane Instituta pod propisanim uslovima skladištenja.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Površina na koju se nanosi TOPAKRIL treba da bude čvrsta, ravna, suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca a malterisane 21 dan. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se suši 5-7 dana pre nanošenja TOPAKRILA. Materijal u kanti treba dobro razmešati i ako je potrebno može se razrediti sa malo čiste vode.

Primena: TOPAKRIL se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg zrna i odmah zaribavati kružno, vertikalno ili horizontalno u zavisnosti od željenog izgleda. Zaribavanje se radi plastičnom gletericom.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na visokim temperaturama, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.

Potrošnja: Potrošnja TOPAKRILA je 2,0-3,0 kg/m2.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci, u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

DEKOMASTER FULL

DEKOMASTER FULL je dekorativni malter u obliku paste namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog i termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav: Akrilno vezivno sredstvo,mineralni punioci, aditivi i pigmenti.

Svojstva: DEKOMASTER FULL ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: Bela ili u boji prema ton karti proizvođača.

Kvalitet: DEKOMASTER FULL je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Podloga na koju se nanosi DEKOMASTER FULL treba da bude čvrsta ravna,suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca a malterisane 21 dan. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se suši 5-7 dana pre nanošenja DEKOMASTERA FULL. Materijal u kanti treba dobro razmešati i ako je potrebno može se dodati malo čiste vode.

Primena: DEKOMASTER FULL se nanosi čeličnom gletericom u dva sloja u debljinini kamenog granulata, pa se zatim finalno obrađuje gletovanjem.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu i po kišovitom ili vetrovitom vremenu bez zaštitne zavese.

Potrošnja: Potrošnja DEKOMASTER FULL-a je 1,5-2,0 kg/m2.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

DEKOMASTER

DEKOMASTER je dekorativni malter u obliku paste namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog i termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala. U kombinaciji sa VELUSIL-om daje izgled starinskih patiniranih zidova i drugih specijalnih efekata. 

Sastav: Bela ili u boji po porudžbini iz ton karte proizvođača. Dekomaster može biti granulacije 1 i 2. 

Svojstva: DEKOMASTER ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: Beli, ili obojeni DEKOMASTER prema ton karti proizvođača po posebnoj narudžbini.

Kvalitet:DEKOMASTER je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Priprema: Podloga na koju se nanosi DEKOMASTER treba da bude ravna i suva, a eventualne masne mrlje očišćene. Ovako pripremljenu podlogu treba impregnirati SILAKRIL P podlogom. Površina na koju se nanosi DEKOMASTER treba da bude čvrsta, ravna, suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca , malterisane 21 dan a lepkovi za termoizolacije 7 dana. Materijal u kanti treba dobro razmešati i ako je potrebno može se dodati malo čiste vode.

Primena: DEKOMASTER se nanosi čeličnom gletericom u dva sloja u debljinini kamenog granulata, pa se zatim finalno obrađuje gletovanjem.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na visokim temperaturama, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.

Potrošnja: Potrošnja DEKOMASTERA je 2,0-2,5 kg/m2

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

GRAFMASTER

GRAFMASTER je dekorativni malter u obliku paste, namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produženog i termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav: Akrilno vezivno sredstvo, mineralni punioci, aditivi i pigmenti. Grafomaster može biti granulacije 1 i 2.

Svojstva: GRAFMASTER ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: Bela ili u boji po porudžbini iz ton karte proizvođača.

Kvalitet: GRAFMASTER je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni. Proizvođač garantuje da proizvod u potpunosti odgovara rezultatima ispitivanja od strane Instituta pod propisanim uslovima skladištenja.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Površina na koju se nanosi GRAFMASTER treba da bude čvrsta, ravna, suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca , malterisane 21 dan a lepkovi za termoizolacije 7 dana. Materijal u kanti treba dobro razmešati, i ako je potrebo razrediti sa malo čiste vode.

Primena: GRAFMASTER se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg zrna i odmah kružno zaribava plastičnom gletericom do ujednačene teksture.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu i po vetrovitom i kišovitom vremenu bez zaštitne zavese. Potpuno sušenje se postiže nakon 24 h (pri temp. 20 C i rel. vlaž. 60%).

Potrošnja: Potrošnja GRAFMASTERA je 1.5-2,5 kg/m2.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

TOPMOZAIK

TOPMOZAIK je dekorativni malter u obliku paste namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrasnjih zidnih površina od cementnog, produženog, i termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav: Akrilno vezivno sredstvo, bojeni kvarcni granulati i aditivi.

Svojstva: TOPMOZAIK ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: TOPMOZAIK se proizvodi prema ton karti proizvođača ili po posebnoj porudžbini.

Kvalitet: TOPMOZAIK je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD. Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara nameni.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Površina na koju se nanosi TOPMOZAIK treba da bude čvrsta, ravna suva i čista (bez prašine i masnoće) Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca a malterisane 21 dan. TOPMOZAIK u kanti treba dobro razmešati, i on je spreman za upotrebu. Materijal se može razrediti sa malo čiste vode.

Primena: TOPMOZAIK se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najvećeg zrna odozdo prema gore i odmah zaravnavati vodoravnim potezima.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +30°C. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu i po kišovitom ili vetrovitom vremenu bez zaštitne zavese. Potpuno sušenje se postiže nakon 24 h (pri temp. 20 C i rel. vla. 60% ).

Potrošnja: Potrošnja TOPMOZAIKA je 4,0-5,0 kg/m2.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 
Silex Si & Si fasadni malteri

SI & SI

Fasadni malter zaribane i zaglađene strukture za zaštitu i dekorisanje svih vrsta zidnih površina.

Svojstva: SI&SI ima veliku mehaničku čvrstoću, odlično prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije , industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja. Si & Si može biti granulacije 1,5 i 2 krac i 1,5 i 2 rajb.

Boja: Bela ili u boji po porudžbini iz ton karte proizvođača.

Kvalitet: SI&SI je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Priprema: Površina na koju se nanosi SI&SI treba da bude čvrsta, ravna, suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca, malterisane 21 dan a lepkovi za termoizolacije 7 dana. Materijal u kanti treba dobro razmešati. Ako se na istu površinu nanosi materijal iz različitih šarži neophodna je njegova egalizacija (ujednačavanje).

Primena: Si & Si 1.5K se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg zrna i odmah kružno zaribava plastičnom gletericom do ujednačene teksture.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5 C, a manja od +30 C, a relativna vlažnost vazduha niža od 80%. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu ili po vetrovitom i kišovitom vremenu bez zaštitne zavese. Potpuno sušenje se postiže nakon 24 h (na temp. 20 C i rel. vlaž. 60 %).

Potrošnja: Potrošnja za SI&SI 1,5 K je 2,0-2,5 kg/m2, SI&SI 2 K je 2,5-3,0 kg/m2, SI&SI 1,5 R je 2,0-2,5 kg/m2, SI&SI 2 R je 2,5-3,0 kg/m2.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +25C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

SIL

Silikonski fasadni zaglađeni malter je namenjen za zaštitu i dekorisanje svih vrsta zidnih površina.

Svojstva: SILIKONSI FASADNI MALTER ima veliku mehaničku čvrstoću, odlično prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije , industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja

Boja: Bela ili u boji po ton karti proizvođača

Kvalitet: SILIKONSKI FASADNI MALTER je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Površina na koju se nanosi SILIKONSKI FASADNI MALTER treba da bude čvrsta, ravna, suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca, malterisane 21 dan a lepkovi za termoizolacije 7 dana. Materijal u kanti treba dobro razmešati. Ako se na istu površinu nanosi materijal iz različitih šarži neophodna je njegova egalizacija (ujednačavanje).

Primena: SILIKONSKI FASADNI MALTER se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg zrna i odmah kružno zaribava plastičnom gletericom do ujednačene teksture.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5 C, a manja od +30 C, a relativna vlažnost vazduha niža od 80%. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu ili po vetrovitom i kišovitom vremenu bez zaštitne zavese. Potpuno sušenje se postiže nakon 24 h (na temp. 20 C i rel. vlaž. 60 %)

Potrošnja: Potrošnja za SIL 1,5 K je 2,0-2,5 kg/m2, SIL 2 K je 2,5-3,0 kg/m2, SIL 1,5 R je 2,0-2,5 kg/m2, SIL 2 R je 2,5-3,0 kg/m2.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +25C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 
Silex silikonski fasadni malteri
Remasil W

REMASIL W

REMASIL W je beli, mineralni, visoko poboljšani malter za izravnavanje svih mineralnih površina sa veoma dobrom adhezijom na sve čvrste podloge. Može se koristiti kao sloj lepka, armaturni sloj i za lepljenje termoizolacionih ploča. Posle vezivanja je otporan na sve vremenske uslove i smrzavanje, velike je vodoodbojnosti i paropropusnosti. Idealan je kao podloga za sve mineralne osnovne i završne maltere i za maltere na bazi organskih veziva. Može da premosti pukotine i koristi se za armiranje slojeva na osnovnom malteru i na izolacionim pločama.

Boja: Bela

Rok trajanja: Najmanje dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

Preuzmi:

 • Atest
 • Beybednosni list
 • Tehnički list

 

Priprema podloge: Podloga na koju se nanosi materijal mora biti nosiva, ravna i čista (bez prašine i masnoća). Za upojne podloge naneti MASTER podlogu razređenu vodom 1:3, sušenje min 12 sati. Ukoliko postoje pukotine one se otvaraju i produbljuju pre nanošenja REMASIL-a W.

Priprema materijala: Sadržaj vreće se dodaje u 6 do 7 l vode po džaku i dobro izmeša. Masu ostavimo da miruje 10 minuta nakon čega se ponovno izmeša i REMASIL W je tada spreman za upotrebu.

Uslovi rada: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5 0C, a manja od +30 0C

Način rada: REMASIL W se može nanositi ručno, mešanjem manjih količina mikserom. Takođe se može nanositi i mašinski mašinama za malterisanje u sloju od 3-40 mm (u slučaju većih površina).

Čišćenje alata: Alat treba dobro oprati vodom odmah posle upotrebe jer osušene mrlje nije moguće ukloniti.

Potrošnja: oko 1,2 kg/m2, za mm

Pakovanje: Ventil-vreće od 25 kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: Najmanje dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list