DEKORATIVNI MATERIJALI

TRAVERTINO

TRAVERTINO je fleksibilni temeljni malter na bazi belog cementa i polimernih veziva namenjen za izvođenje završnog sloja koji imitira kamen “Travertin“.

Svojstva: TRAVERTINO je visokoelastični materijal koji se lako priprema, obrađuje i ima odličnu atheziju za podlogu.

Boja: TRAVERTINO je bele boje.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi TRAVERTINO, mora biti cementna (malterisani zid ili zid obložen mineralnom vunom armiranom kvalitetnim cementni lepkom debljine min. 5mm). Podloga mora biti ravna. Sadrzaj vrecće TRAVERTINA dodati postepeno uz intezivno mešanje u oko 7,5 litara vode i dobro izmešati. Nakon 10 minuta dobijenu masu još jednom promešati bez dodavanja vode. Pripremljena masa se nanosi ravnomemo, nerđajućom gletericom u sloju debljine oko 2mm. Naneti sloj poravnati radi ujednačene debljine i zaglađivanja riseva. Nakon toga površina na koju je nanet TRAVERTINO obrađuje se posebnom plastičnom gletericom (izgled vestačke trave), da bi se napravila nepravilna udubljena karakteristična za kamen, ‘’Travertin“. Kada materijal počne da se suši lagano upeglati površinu nerđajućom gletericom. Da bi se imitirale fuge između kamenih blokova, kada je površina sasvim suva, treba izdubiti fuge oštrom alatkom (npr. Srafcigerom i sl.) dubina fuga ne sme preći 0,5 mm, jer u protivnom fuga će skinuti “travertin“.

Ukoliko se rade široke dublje fuge, TRAVERTIN se mora naneti u dva sloja. Prvi sloj će biti samo temeljni i nije ga potrebno posebno obrađivati.

To će uvećati ukupnu potrosnju TRAVERTINA na cca 4,5 kg. Na kraju povšinu premazati VELUSIL-om bezbojnim ili u željenom tonu. Ako se VELUSIL radi dekorativnog efekta mestimično skine (obriše) Potrebno je celu fasadnu površinu dodatno zaštititi bezbojnim mat silikonskim premazom radi vodoodbojnosti.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +30°C

Potrošnja: Potrošnja je oko 3kg/m2.

Pakovanje: Ventil vreće od 25 kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom rostilju.

Rok trajanja: 12 meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

TRAVERTINO PANUKA

TRAVERTINO PANUKA je dekorativni malter u obliku paste, spreman za upotrebu, namenjen za zaštitu i dekorisanje unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog ili termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala. Moguća je primena i na spoljnim zidnim površinama koje nisu preterano izložene direktnom suncu i atmosferskim padavinama.

Svojstva: TRAVERTINO PANUKA ima veliku mehaničku čvrstoću, odlično prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: Krem-siva.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se nanosi TRAVERTINO PANUKA treba da bude čvrsta,ravna,suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje 3 meseca, a malterisane 21 dan.

TRAVERTINO PANUKA se nanosi u dva sloja. Prvi sloj naneti ravnomerno nerđajućom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg granulata, cca 1mm. Na potpuno osušen prvi sloj naneti ravnomerno drugi sloj. Odmah po nanošenju drugog sloja TRAVERTINO PANUKA se obrađuje tapkanjem površine. (posebnom plastičnom gletericom za tu namenu – izgled veštačke trave), da bi se napravila nepravilna udubljena karakteristična za kamen ,“travertino“. Kada proizvod počne da se suši lagano upeglati površinu nerđajućom gletericom. Da bi se imitirale fuge između kamenih blokova, kada je površina sasvim suva,

treba izdubiti fuge oštrom alatkom (npr. Srafcigerom i sl.) Na kraju površinu premazati VELUSIL-om u željenom tonu.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: 2,0-2,5 kg/m2. Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 10 i 20 kg.

Skladistenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: 12 meseci, u originalnoj zatvorenoj i neoštecenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

VELUSIL

VELUSIL je polutransparentni dekorativni premaz u o obliku gela, namenjen za postizanje specijalnih efekata na zidovima različitim tehnikama izvodenja.

Svojstva: VELUSIL na zidnoj površini formira trajni elastični paropropusni sloj, koji je otporan na dejstvo vode i atmosferilija. Odlikuje se veoma dobrim mehaničkim karakteristikama.

Priprema i nanošenje: VELUSIL se nanosi na već završno obrađene spoljašnje i unutrašnje zidne površine. Najčešće se koristi kombinacija TRAVERTINO pa VELUSIL.

VELUSIL je spreman za upotrebu, a moze se po potrebi razblažiti sa oko 10% vode. Posle dodavanja vode masa treba dobro da se promeša. VELUSIL se na pripremljenu zidnu površinu nanosi molerskom četkom. Nanošenje se vrši u jednom premazu.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: potrošnja od 7 do 10 m2/kg u jednom premazu.

Pakovanje: VELUSIL se pakuje u plastične kante sa poklopcem od 1 i 5kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperature +5°C do +30°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Najmanje 12 meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 
Dekorativa peščana Silex

PESCANA

PESCANA je dekorativni premaz, nežan na dodir sa svetlucajućim  pigmentima i finim kvarcnim peskom, jednostavan, praktičan za upotrebu i omogućava postizanje elegantnog izgleda enterijera.

Svojstva: PESCANA je dekorativni premaz, nežan na dodir sa svetlucajućim pigmentima i

finim kvarcnim peskom, jednostavan, praktičan za upotrebu i omogućava postizanje elegantnog izgleda enterijera. PESCANA postiže svoj sofisticirani izgled igrom svetlosti i senke. Poseduje dobru pokrivnu moć i mehaničke karakteristike.

Boja: Tonovi se mogu izabrati iz PESCANA ton karte.

Priprema i nanošenje: Zidna površina na koju se nanosi PESCANA treba da bude suva, očišćena od nečistoća i izgletovana GLETOSIL-om. Na pripremljenu površinu se moze naneti SILEKSIANO podloga. PESCANU pre upotrebe samo treba dobro promešati.

Materijal se moze razrediti vodom maksimalno do 8%. PESCANA se nanosi u jednom ili dva sloja zavisno od željenog efekta. Nanosi se četkom u željenom pravcu.

Radna temperatura: radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: 6-8 m2/kg u dve ruke.

Pakovanje: PESCANA se pakuje u plastične dozne od 1kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi od +10°C do +30°C. Čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: 12 meseci, u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja. Širok izbor nijansi.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

VELSATEN

VELSATEN je dekorativni materijal namenjen za dekorisanje unutrašnjih zidnih površina sa srebrnim i zlatnim pigmentima. Prvenstveno je namenjen za izvođenje ekskluzivnih enterijera.

Svojstva: VESLATEN poseduje dobru paropropusnu moć, dobru pokrivnu moć i mehaničke karakteristike.

Boja: Tonovi se mogu izabrati iz VELSATEN ton karte.

Priprema i nanošenje: Zidna površina na koju se nanosi VELSATEN treba da bude suva, očišćena od nečistoća i izgletovana GLETOSIL-om. Na pripremljenu površinu se moze naneti SILAKRIL UP u željenom tonu. VELSATEN je spreman za upotrebu. VELSATEN pre upotrebe samo treba dobro promešati. VELSATEN se nanosi u dva sloja. Bitno je da se svaki sloj dobro osuši pre nanošenja sledećeg. Prvi sloj se nanosi ravnomerno gletericom od nerđajućeg čelika sa zaobljenim ivicama u više različitih pravaca. Drugi sloj se nanosi nepravilnim, raznovrsnim pokretima da bi se dobio željeni izgled. VELSATEN se može nanositi i kružnim pokretima metalnom ili plastičnom gletericom sa zaobljenim ivicama.

Potrošnja: Potrošnja VELSATEN-a je 6-8 m2/kg u dve ruke.

Pakovanje: VELSATEN se pakuje u plastične dozne od 1kg

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. Čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: 12 meseci, u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

SILEKSIANO P

Akrilna disperzija za upotrebu kao podloga pre Sileksiana.

Svojstva: Akrilna emulzija, prirodni mineralni punioci.

Boja: Bela.

Priprema i nanošenje: Površine koje se premazuju treba da budu čvrste, ravne i čiste,

Neravnine i udubljenja treba izgletovati GLETOSIL masom za gletovanje. Pre upotrebe SILEKSIANO P se moze razrediti vodom do 10%, SILEKSIANO P se na pripremljenu zidnu površinu nanosi molerskom četkom u jednom ili dva premaza, u zavisnosti od poroznosti površine. Svaki put pre nanošenja do dna promešati materijal.

Radna temperatura: Od +5°C do +30°C, a optimalna je od +10°C do +25°C.

Potrošnja: Potrošnja je 0,2kg/m2.

Pakovanje: SILEKSIANO P se pakuje u plastične dozne od 1 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. Obavezno čuvati SILEKSIANO P od smrzavanja.

Rok trajanja: 12 meseci u originalnoj ambalaži i odgovarajućim u slovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

SILEKSIANO

SILEKSIANO je akrilni kit namenjen za dekorisanje unutrašnjih i spoljašnih zidnih površina kojim se postiže efekat poliranog mermera razlicitih struktura zavisno od načina izrade. Prvenstveno je namenjen za izvođenje ekskluzivnih enterijera.

Svojstva: SILEKSIANO poseduje dobru paropropusnu moć, veoma dobru pokrivnu moći mehaničke karakteristike. Postojan je prema svetlosti, nije zapaljiv.

Boja: Bela i može se tonirati u SILEX MIX sistemu.

Priprema i nanošenje: Zidna površina na koju se nanosi SILEKSIANO treba da bude suva, očišćena od nečistoća i izgletovana. Zatim je treba impregnirati SILEKSIANO-P podlogom radi boljeg prijanjanja materijala. SILEKSIANO pre upotrebe treba dobro promešati i po želji tonirati u Silex mix sistemu. SILEKSIANO se nanosi u tri sloja. Bitno je da se svaki sloj dobro osuši pre nanošenja sledećeg. Prvi sloj se nanosi ravnomerno gletericom od nerđajućeg čelika i, ako je potrebno, posle sušenja se prebrusi finim šmirgl – papirom.

Drugi sloj se nanosi špahtlom od nerdajućeg čelika sa zaobljenim ivicama. Zavisno od širine špahtle, ritmički ujednačenim ili nepravilnim potezima, njihovim ukrštanjem i slično dobija se željeni izgled. Treći sloj se nanosi kao i drugi sloj. Posle sušenja polirati špahtlom od nerdajućeg čelika do punog sjaja.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja je 1kg/2m2 u 3 ruke.

Pakovanje: SILEKSIANO se pakuje u plastične dozne od 1 kg, 5kg i 10kg

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: 12 meseci, u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list