FASADNI MALTERI

FASADNI AKRILNI MALTER - SX

SX je akrilni dekorativni malter namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog ili termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala. 

Struktura maltera: zaribana-rille i puna-kratz.


Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana Kolor Kontakt podlogom. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se susi 5-7 dana pre nanošenja radnog maltera. SX pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode ~1%. Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna.

U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: puna-kratz struktura – odmah nakon nanošenja strukturirati kružno; zaribana-rille struktura – nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.


Napomena: Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala potrebnog za kontinualnu fasadnu površinu mešanjem sadrzaja više kanti.

Primena: Dekorativni malter u pastoznom stanju izrađen na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina. Odlikuje se visokom čvrstinom, dobro prijanja na površinu, ima izuzetnu obradivost i dobru vodoodbojnost. Proizvodi se u beloj boji, a može se tonirati u SILEX MIX sistemu.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Fasadu je potrebno adekvatno zaštititi mrežama. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.


Potrošnja: Zavisi od strukture i granulacije (pogledati tabelu na ambalaži).
Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakavanoj ambalaži.

Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

FASADNI AKRILNI MALTER - DEKOMASTER

DEKOMASTER je dekorativni malter u obliku paste namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog i termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala. U kombinaciji sa VELUSIL-om daje izgled starinskih patiniranih zidova i drugih specijalnih efekata. 

Struktura maltera: zaribana-rille i puna-kratz.

Priprema i nanošenje: Podioga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana Kolor Kontakt podlogom. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se suši 5-7 dana pre nanošenja radnog maltera. Dekomaster pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode ~1%. Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: puna-kratz struktura – odmah nakon nanošenja strukturirati kružno; zaribana-rille struktura – nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Napomena: Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala potrebnog za kontinualnu fasadnu površinu mešanjem sadržaja više kanti.

Primena: Dekorativni malter u pastoznom stanju izrađen na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina. Odlikuje se visokom čvrstinom, dobro prijanja na površinu, ima izuzetnu obradivost i dobru vodoodbojnost.

Proizvodi se u beloj boji,a može se tonirati u SILEX MIX sistemu.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Fasadu je potrebno adekvatno zaštititi mrežama. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

Potrošnja: Zavisi od strukture i granulacije, 2,0-3,2kg/m2.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

TOPAKRIL

TOPAKRIL je dekorativni malter u obliku paste, namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog ili termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Struktura maltera: zaribana-rille i puna-kratz.

Priprema i nanošenje: Podioga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana Kolor Kontakt podlogom. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se suši 5-7 dana pre nanošenja radnog maltera. TOPAKRIL pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode ~1%. Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: puna-kratz struktura – odmah nakon nanošenja strukturirati kružno; zaribana-rille struktura – nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Napomena: Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala potrebnog za kontinualnu fasadnu površinu mešanjem sadržaja više kanti.

Primena: Dekorativni malter u pastoznom stanju izrađen na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina. Odlikuje se visokom čvrstinom, dobro prijanja na površinu, ima izuzetnu obradivost i dobru vodoodbojnost.

Proizvodi se u beloj boji, a može se tonirati u SILEX MIX sistemu.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Fasadu je potrebno adekvatno zaštititi mrežama. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

Potrošnja: Zavisi od strukture i granulacije, 2,5-3,5kg/m2.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

FASADNI AKRILNI MALTER - GRAFMASTER

GRAFMASTER je dekorativni malter u obliku paste, namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produženog i termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Struktura maltera: zaribana-rille i puna-kratz.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana Kolor Kontakt podlogom. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se suši 5-7 dana pre nanošenja radnog maltera. GRAFMASTER pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode ~1%. Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: puna-kratz struktura – odmah nakon nanošenja, strukturirati kružno; zaribana-rille struktura – nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Napomena: Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala potrebnog za kontinualnu fasadnu površinu mešanjem sadrzaja više kanti.

Primena: Dekorativni malter u pastoznom stanju izrađen na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina. Odlikuje se visokom čvrstinom, dobro prijanja na površinu, ima izuzetnu obradivost i dobru vodoodbojnost.

Proizvodi se u beloj boji,a može se tonirati u SILEX MIX sistemu.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Fasadu je potrebno adekvatno zaštititi mrežama. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

Potrošnja: Zavisi od strukture i granulacije (pogledati tabelu na ambalaži).

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Silex Si & Si fasadni malteri

FASADNI AKRILNI MALTER -
SI & SI

Fasadni malter zaribane i zaglađene strukture za zaštitu i dekorisanje svih vrsta zidnih površina.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Podlogu je potrebno pre nanošenja premazati Kolor Kontaktom. Vreme sušenja podloge pre nanošenja maltera iznosi min. 12 h.

Topmozaik pre nanošenja dobro promešati i spreman je za upotrebu. Mešanje materijala
obaviti presipanjem iz kante u kantu, ručno ili električnim mikserom sa malim brojem obrtaja. Malter se nanosi čeličnom gletericom odozdo prema gore u debjini zrna. Naneti sloj je potrebno dobro poravnati da bi se eliminisale vidljive praznine izmedu zrna mermera. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Nije namenjen za ugradnju na fasadnim površinama u okviru termoizolacionih sistema. Primenu ograničiti na detalje (cokle, stubove i ostale manje nepovezane površine). Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Visokokvalitetni silikatni dekorativni malter, velike čvrstoće, izuzetne obradivosti i odlične paropropusnosti i vodoodbojnosti. Otporan je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog svojih karakteristika preporučuje se pri sanaciji starih objekata.

Proizvodi se u beloj boji,a može se tonirati u SILEX MIX sistemu.

Temperatura primene: Od +10°C do +30°C, relativna viaga max. 70%. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. Fasadu je potrebno adekvatno zaštititi mrežama. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

Potrošnja: Oko 2.0-3.0 kg/m2 u zavisnosti od strukture i granulacije.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunceve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

FASADNI AKRILNI MALTER - SIL

Silikonski fasadni zaglađeni malter je namenjen za zaštitu i dekorisanje svih vrsta zidnih površina.

Struktura maltera: zaribana-rille i puna-kratz.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana Kolor Kontakt podlogom. SIL pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode do 1%. Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: ful struktura – odmah nakon nanošenja strukturirati kružno; rajb struktura – nakon nanošenja rajbovati kruznim pokretima do postizanja željene strukture. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Napomena: Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala potrebnog za kontinualnu fasadnu površinu mešanjem sadrzaja više kanti.

Primena: Visokokvalitetan silikonski dekorativni malter u pastoznom stanju, dobre paropropusnosti, izuzetne obradivosti, vodoodbojnosti i otpornosti na UV zračenje i atmosferske uticaje.

Proizvodi se u beloj boji,a može se tonirati u SILEX MIX sistemu.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. Fasadu je potrebno adekvatno zaštititi mrežama. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

Potrošnja: Oko 2.0-3.0kg/m2 u zavisnosti od strukture i granulacije.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 
Silex silikonski fasadni malteri

FASADNI AKRILNI MALTER - TOPMOZAIK

TOPMOZAIK je dekorativni malter u obliku paste namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrasnjih zidnih površina od cementnog, produženog, i termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Podlogu je potrebno pre nanošenja premazati Kolor Kontaktom. Vreme sušenja podloge pre nanošenja maltera iznosi min. 12 h.

Topmozaik pre nanošenja dobro promešati i spreman je za upotrebu. Mešanje materijala obaviti presipanjem iz kante u kantu, ručno ili električnim mikserom sa malim brojem obrtaja. Malter se nanosi čeličnom gletericom odozdo prema gore u debjini zrna. Naneti sloj je potrebno dobro poravnati da bi se eliminisale vidljive praznine izmedu zrna mermera. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Nije namenjen za ugradnju na fasadnim površinama u okviru termoizolacionih sistema. Primenu ograničiti na detalje (cokle, stubove i ostale manje nepovezane površine). Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Dekorativni mozaični malter od višebojnog zrna za trajnu zaštitu zidnih površina.

Poseduje izuzetnu čvrstoću, vodoodbojnosti i postojanost na atmosferske uticaje.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

Potrošnja: Oko 4-5 kg/m2.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladišiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

MINERALNI MALTER - REMASIL W.

REMASIL W je beli, mineralni, visoko poboljšani malter za izravnavanje svih mineralnih površina sa veoma dobrom adhezijom na sve čvrste podloge. Može se koristiti kao sloj lepka, armaturni sloj i za lepljenje termoizolacionih ploča. Posle vezivanja je otporan na sve vremenske uslove i smrzavanje, velike je vodoodbojnosti i paropropusnosti. Idealan je kao podloga za sve mineralne osnovne i završne maltere i za maltere na bazi organskih veziva. Može da premosti pukotine i koristi se za armiranje slojeva na osnovnom malteru i na izolacionim pločama.

Svojstva: Veoma dobra adhezija na sve čvrste podloge. Može se koristiti kao sloj lepka, armaturni sloj i za lepljenje termoizolacionih ploča. Idealan je kao podloga za sve mineralne osnovne i završne maltere i za maltere na bazi organskih veziva. Može da premosti pukotine i koristi se za armiranje slojeva na osnovnom malteru i na izolacionim pločama.

Posle vezivanja je otporan na sve vremenske uslove i smrzavanje, velike je vodoodbojnosti i paropropusnosti.

Boja: Bela.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi materijal mora biti nosiva, ravna i čista (bez prašine i masnoća). Za upojne podloge naneti MASTER podlogu razređenu vodom 1:3, sušenje min 12 sati. Ukoliko postoje pukotine one se otvaraju i produbljuju pre nanošenja REMASIL-a W. Sadrzaj vreće se dodaje u 6 do 7l vode po džaku i dobro izmeša.

Masu ostavimo da miruje 10 minuta nakon čega se ponovno izmeša i REMASIL W je tada spreman za upotrebu. REMASIL W se može nanositi ručno, mešanjem manjih količina mikserom. Takođe se može nanositi i mašinski mašinama za malterisanje u sloju od 3-40mm (u slucaju većih površina).

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veéa od +5 °C, a manja od +30°C.

Potrošnja: oko 1,2kg/m ,za mm

Pakovanje: Ventil-vreće od 25 kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: Najmanje 12 meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 
Remasil W

FASADNI MINERALNI MALTER - TOPALIT H

TOPALIT H je praškasti jednokomponentni dekorativni suvi malter namenjen za zaštitu i dekorisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina urađenih od krečnog, termoizolacionog ili produžnog maltera, siporeksa, betona, iverice i drugih sličnih materijala.

Svojstva: TOPALIT H ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prianja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kišu, sneg) i industrijske gasove, lako se priprema i nanosi i ima dugi vek trajanja.

Boja: Bela.

Priprema i nanošenje: Zidna površina na koju se nanosi TOPALIT H mora biti čvrsta, zaglađena — isperdašena sitnim peskom, ravna i bez pukotina. Pre prskanja zidna površina se mora dobro i ravnomerno navlažiti. Sadržaj vreće TOPALITA H dodaje se postepeno, uz intenzivno mešanje u vodu i dobro izmeša. Za nanošenje na zidnu površinu u prvom sloju TOPALIT H se zamešava sa više vode, a za prskanje u drugom i trecem sloju sa manje vode. TOPALIT H se na zidnu površinu nanosi prskanjem zidarskim jezom ili pištoljem sa kompresorom, obično u tri sloja. Na zidnoj površini koja se prska treba da ostane čista zrnasta struktura, bez razlivanja. Posle završetka prskanja zidne površine treba jos tri dana povremeno orošavati čistom vodom.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +35°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na visokim temperaturama, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.

Potrošnja: Potrošnja TOPALITA H je 3,0 kg/m2 do 3,5 kg/m2, u tri ruke.

Pakovanje: Ventil-vreće od 25 kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: 12 meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

DEKOMASTER FULL

DEKOMASTER FULL je dekorativni malter u obliku paste namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog i termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav: Akrilno vezivno sredstvo,mineralni punioci, aditivi i pigmenti.

Svojstva: DEKOMASTER FULL ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: Bela ili u boji prema ton karti proizvođača.

Kvalitet: DEKOMASTER FULL je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Podloga na koju se nanosi DEKOMASTER FULL treba da bude čvrsta ravna,suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca a malterisane 21 dan. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se suši 5-7 dana pre nanošenja DEKOMASTERA FULL. Materijal u kanti treba dobro razmešati i ako je potrebno može se dodati malo čiste vode.

Primena: DEKOMASTER FULL se nanosi čeličnom gletericom u dva sloja u debljinini kamenog granulata, pa se zatim finalno obrađuje gletovanjem.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu i po kišovitom ili vetrovitom vremenu bez zaštitne zavese.

Potrošnja: Potrošnja DEKOMASTER FULL-a je 1,5-2,0 kg/m2.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 
Untitled design - 2021-11-07T203914.946

FASADNI MALTER - TOPALIT

TOPALIT  je praškasti jednokomponentni dekorativni suvi malter namenjen za zaštitu i dekorisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina urađenih od krečnog, termoizolacionog ili produšnog maltera, sopireksa, betona, iverice i drugih sličnih materijala.

Zavisno od načina obrade, završni premaz moze biti izveden u vidu raznovrsnih reljefnih struktura (hrastova kora, španski zid i slično).

Struktura maltera: Rajb (zaribana-rille) i Full (puna-kratz).

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva bez slabo vezanih delova, masnih mrija i sl. Pre nanošenja maltera podlogu je potrebno premazati Kolor Kontakt podlogom. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 30% vode (7,5l vode za 25 kg praha) uz intenzivno meanje do potpune homogenizacije, masu ostaviti da odstoji 15 min, zatim još jednom promešati. Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: Full (puna-kratz) struktura -odmah nakon nanošenja strukturirati kruzno, Rajb (zaribana-rille) struktura – nakon nanošenja rajbovati kruznim pokretima do postizanja željene strukture. Za detaljnija uputstva pogledati tehnicki list proizvoda.

Primena: Mineralni tankoslojni dekorativni malter na krečno-cementnoj osnovi, namenjen za zaštitu i dekoraciju spoljašnjihi unitrašnjih zidnih površina.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kisi ni jakom vetru.

Potrošnja: Oko 3,0-3,5 kg/m2, u zavisnosti od željene strukture i granulacije.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list