PROIZVODI NA BAZI GIPSA
KARTON PLOČE I GIPSANI ELEMENTI

SILEKOL GP

SILEKOL GP je građevinski lepak namenjen za oblaganje zidova gipsanim pločama u postupku takozvanog „suvog“ malterisanja, a može se koristiti i za ispunu većih oštecenja na unutrašnjim zidnim površinama.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se gipsna masa nanosi mora biti čvrsta, čista I suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrija i sl. Priprema mase se vrši mešanjem praha sa oko 40% vode do potpune homogenizacije. Zapunjavanje se vrši u određenoj debljini do izravnavanja sa površinom ploča. Spojeve popuniti materijalom, a potom se u tako nanet sloj postavlja armirajuéa traka ( bandaž, staklena ili papirna) i vrši blago utiskivanje gletericom. Nakon sušenja prvog sloja nanosi se drugi sloj, kojim se vrši izravnavanje površine koja se armira. Nakon sušnja eventualne nabore ukloniti brusnim papirom.

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Masa na gipsanoj osnovi za zapunjavanje i armiranje spojeva kod gips- kartonskih ploča, uz korišćenje traka (bandaž, staklena i papirna), kao i za popunjavanja neravnina na pločama (šrafovi, razna oštećenja itd.)

Temperatura primene: Od +5 °C do +30 °C.

Potrošnja: Oko 0,4-0,5 kg/m2.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

SILEKOL GE

SILEKOL GE je građevinski lepak namenjen za lepljenje ukrasnih gipsanih elemenata.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrljai sl. U slučaju jako glatkih površina potrebno je izvršiti prethodno nanošenje

BK-Beton Kontakt-a. Priprema se vrši dodavanjem oko 40% vode uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta pre nanošenja još jednom promešati. Lepak nanositi po ivicama i po sredini gips-kartonskih ploča u obliku trake, ukoliko je površina ravna. U slučaju neravne površine, gde je potrebana veća debljina lepka, lepak se nanosi tačkasto na rubove i sredinu gips kartonske ploče, sa  rastojanjem od oko 25cm. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Silekol GE je građevinski lepak na gipsanoj osnovi namenjen za fiksiranje gips-kartonskih ploča na zidne površine.

Temperatura primene: Od +5 °C do+30°C.

Potrošnja: Oko 3,5-4,0 kg/m2.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.