HIDROIZOLACIONI PREMAZ

H20 STOP

H2O STOP je jednokomponentna smeša cementa i punilaca I aditiva. Preporučuje se za kupatila, terase, podrumske i suterenske prostorije, ukopane i zaštitne zidove, jame, rezervoare i tankove. H2O STOP sprečava prodor podzemne vode, oticanje stajaće ili tekuće vode u građevinskim konstrukcijama.

Priprema površine: Podloga na koju se nanosi H2O STOP mora biti nosiva, ravna i čista, bez prašine i masnoća i savršeno očišćena, bez premaza i lakova. Malter koji nije dobro vezan treba obiti. Neravnine i lokalna oštećenja treba sanirati. Sve nečistoće, loše vezane boje treba potpuno ukloniti. Proizvod se ne sme nanositi na površine na kojima je prisutna stajaća voda ili gde ima otvorenih prodora vode.

Priprema materijala: Sadržaj vreće H2O STOP dodaje se postepeno uz mešanje u oko 7,5 do 8,5 litara čiste vode i dobro izmeša sve do pojave homogene smeše bez grudvica.

Primena: H2O STOP se nanosi gletericom ili četkom na prethodno navlaženu podlogu. Prilikom nanošenja posebno obraditi uglove i ivice. Potrebno je naneti još jedan ili dva sloja materijala. Svaki sloj se nanosi upravo u odnosu na prethodni da bi se postigla potpuna pokrivenost površine materijalom. Alat dobro oprati vodom odmah posle upotrebe.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5 0C, a manja od +30 0C.

Potpuno sušenje (stvrdnjavanje) se postiže nakon minimalno 7 dana (pri temperaturi od 20 0C i relativnoj vlažnosti vazduha od 60 %).

Potrošnja: 2,5-3 kg/m2 u dva premaza. H2O STOP se može nanositi u dva ili više slojeva. Ukupna maksimalna debljina svih nanetih slojeva ne sme biti veća od 4 mm.

Pakovanje: Ventil vreće od 25kg

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Najmanje dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja. Čuvati u originalnom pakovanju u pokrivenom i suvom prostoru. Proizvod sadrži sivi portland cement. Sadržaj rastvorljivog hroma (VI) u proizvodu je manji od od 0,0002% obračunatog na ukupnu masu suvog proizvoda, što je postignuto dodavanjem redukcionog sredstva. Rok trajanja proizvoda je usklađen sa periodom u kojem je redukciono sredstvo aktivno u održavanju koncentracije rastvorljivog hroma (VI) ispod granične vrednosti;

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list