• Naziv proizvoda:

    Kolor kontakt

  • Kategorija:

    Podloge za spoljašnje zidove

  • Podeli na:

Informacije o proizvodu

KOLOR KONTAKT je pastasta masa koja se koristi u građevinarstvu kao pokrivni premaz za impregnaciju i hrapavljenje površina pre nanošenja akrilnih maltera, kako bi se povećala njihova prionljivost.

Informacije o proizvodu

Podloga na koju se Kolor Kontakt nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i bez ostataka ulja. Podlogu pre upotrebe promešati i razrediti sa 20% vode i nanositi na zid dugodlakim valjkom ili četkom, u jednom sloju. U slučaju starih, visokoupojnih površina moguće je izvršiti grundiranje dva puta. Potrebno vreme sušenja do nanošenja završnog sloja iznosi 12h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena

Strukturna podloga namenjena za grundiranje i vodoodbojnost podloge pre nanošenja svih vrsta dekorativnih maltera, osim silikatnih maltera. Povećava hrapavost i omogućava bolje prijanjanje završnih materijala. Preporučljivo je toniranje Kolor Kontakt podloge u istoj nijansi kao završni sloj.

Specifikacija

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 0,1-0,2 kg/m2, zavisno od upijanja i hrapavosti podloge.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalazi.
Potrebna Vam je informacija o proizvodu?

Pošaljite nam poruku.