LEPKOVI ZA KERAMIKU

SILEKOL K

SILEKOL K je cementni lepak koji se koristi za lepljenje unutrašnjih podnih i zidnih keramičkih pločica kao i za lepljenje blokova od gas betona.

Sastav: Punioci, mineralna hidraulična veziva i aditivi za poboljšanje obradivosti i lepljivosti.

Svojstva: SILEKOL K se lako priprema i obrađuje i dobro prijanja na podlogu.

Boja: SILEKOL K je cementno-sive boje.

Kvalitet: SILEKOL K je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije AD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Priprema: Podloga mora biti čvrsta, suva i čista. Pre lepljenja pločica, podlogu treba dobro navlažiti. Sadržaj vreće se meša sa postepenim dodavanjem vode dok se ne postigne odgovarajuća konzistencija. Posle 15 minuta, odnosno posle isteka vremena potrebnog za reakciju aditiva, zgusnuta masa se još jednom promeša nakon čega je spremna za upotrebu.

Primena: SILEKOL K se na podlogu nanosi u tankom sloju ravnom stranom nazubljene gleterice a potom razvlači nazubljenom stranom nakon čega se lepe pločice. Pre postavljanja pločice treba dobro navlažiti vodom.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10 C, a manja od +30 C.

Potrošnja: Potrošnja SILEKOLA K je 2 – 4 kg/m2.

Pakovanje: Ventil vreće od 25 kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Najmanje 12 meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 

SILEKOL

SILEKOL je cementni lepak koji se koristi za lepljenje unutrašnjih i spoljašnjih podnih i zidnih keramičkih pločica.

Sastav: Punioci, mineralna hidraulična veziva i aditivi za poboljšanje obradivosti i lepljivosti.

Svojstva: SILEKOL  se lako priprema i obrađuje i dobro prijanja na podlogu.

Boja: SILEKOL  je cementno-sive boje.

Kvalitet: SILEKOL  je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije AD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Priprema: Podloga mora biti čvrsta, suva i čista. Pre lepljenja pločica, podlogu treba dobro navlažiti. Sadržaj vreće se meša sa postepenim dodavanjem vode dok se ne postigne odgovarajuća konzistencija. Posle 15 minuta, odnosno posle isteka vremena potrebnog za reakciju aditiva, zgusnuta masa se još jednom promeša nakon čega je spremna za upotrebu.

Primena: SILEKOL  se na podlogu nanosi u tankom sloju ravnom stranom nazubljene gleterice a potom razvlači nazubljenom stranom nakon čega se lepe pločice. Pre postavljanja pločice treba dobro navlažiti vodom.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10 C, a manja od +30 C

Potrošnja: Potrošnja SILEKOLA  je 2 – 4 kg/m2.

Pakovanje: Ventil vreće od 25 kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Najmanje 12 meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 

SILEKOL FL

SILEKOL FL je praškasta jednokomponentna masa koja se koristi u građevinarstvu kao lepak za podne i zidne keramičke pločice gde se zahteva veća fleksibilnost lepka.

Sastav: Kameni granulati, mineralna hidraulična veziva i aditivi za poboljšanje fleksibilnosti, obradivosti i lepljivosti.

Svojstva: SILEKOL FL se lako priprema i obrađuje i dobro prianja na podlogu.

Boja: SILEKOL FL je cementno-sive boje.

Kvalitet: SILEKOL FL je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije AD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Priprema: Pri lepljenju keramičkih pločica, potrebno je dobro navlažiti i podlogu, na koju će pločice biti zalepljene, i keramičke pločice. Masa se priprema za rad tako što se u plastičnu kantu ili drugu odgovarajuću posudu sipa voda i u nju se uz intenzivno mešanje dodaje SILEKOL FL dok se ne postigne potrebna gustina za rad (kao gustina maltera). Posle 15 minuta, odnosno posle isteka vremena potrebnog za reakciju aditiva, dobijena masa se još jednom intenzivno promeša, posle čega je SILEKOL FL spreman za upotrebu.

Primena: SILEKOL FL se na podlogu nanosi nazubljenom gletericom, pa se zatim na nju lepe keramičke pločice.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja SILEKOL-a FL je od 2 do 4 kg/m2 u zavisnosti od veličine pločice.

Pakovanje: Vreće od 25 kg

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: Najmanje 6 meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list