LEPAK ZA KERAMIČKE PLOČICE

SILEKOL K

SILEKOL K je cementni lepak koji se koristi za lepljenje unutrašnjih podnih i zidnih keramičkih pločica kao i za lepljenje blokova od gas betona.

Priprema i nanošenje: Podioga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Pre lepljenja pločica preporučljivo je premazivanje Master Podloge razređene prema uputstvu u cilju poboljšanja prionljivosti lepka. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 28% vode (7 L vode za 25kg praha) uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine.

Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice sa odgovarajućom veličinom zubaca, tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno lepkom. Veličina zubaca zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Pločice utiskivati u sloj lepka na podlozi, a ukoliko je površina neravna lepak nanositi i na pločicu, i na taj način vršiti izravnavanje. Visokoupojne, porozne pločice pre postavijanja treba navlažiti.

Višak lepka ukloniti vlažnim sunđerom, a očvrsle delove mehaničkim putem.

Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Za lepljenje keramičkih pločica na zidne i podne površine, isključivo na čvrste podloge (maltere na bazi cementa, kreča i betona), za unutrašnju upotrebu, odlične prionljivosti i visoke čvrstoće.

Tehnički podaci: Optimalni vremenski uslovi- temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C.

Otvoreno vreme rada: oko 20 minuta (zavisno od padloge). Mogućnost fugovanja nakon cca.24h.

Okvirna potrošnja: oko 2-4 kg/m2, zavisno od podloge i debljine nanošenja.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 

SILEKOL

SILEKOL je cementni lepak koji se koristi za lepljenje unutrašnjih i spoljašnjih podnih i zidnih keramičkih pločica.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Pre lepljenja pločica preporučljivo je premazivanje Master Podloge razređene prema uputstvu u cilju poboljšanja prionljivosti lepka. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 28% vode (7 L vode za 25 kg praha) uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine.

Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice sa odgovarajućom veličinom zubaca, tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno lepkom (u slučaju unutrašnje upotrebe) a minimum 90% (u slučaju spoljašnje upotrebe). Veličina zubaca zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Visokoupojne, porozne pločice pre postavijanja treba naviažiti. Višak lepka ukloniti vlažnim sunderom, a očvrsle delove mehaničkim putem.

Za detaljnija uputstva pogledati tehnitki list

Primena: Za lepljenje keramike na zidne, podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podloge (maltere na bazi cementa, kreča i betona), za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, odlične prionljivosti, visoke čvrstoće i otpornosti na vlagu. Koristi se za lepljenje upijajućih keramičkih pločica.

Tehnički podaci: Optimalni vremenski uslovi: temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C.

Otvoreno vreme rada: oko 30 minuta (zavisno od podloge). Mogućnost fugovanja nakon: cca.24h.

Okvirna potrošnja: oko 2-4 kg/m2, zavisno od podloge i debljine nanošenja.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

SILEKOL FL

SILEKOL FL je praškasta jednokomponentna masa koja se koristi u građevinarstvu kao lepak za podne i zidne keramičke pločice gde se zahteva veća fleksibilnost lepka.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Pre lepljenja pločica preporučljivo je premazivanje Master Podloge razređene prema uputstvu u cilju poboljšanja prionljivosti lepka. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 28% vode (7L vode za 25kg praha) uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice sa odgovarajućom veličinom zubaca.

Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Za lepljenje keramičkih pločica, mermera, granita, prirodnog i veštačkog kamena na zidne, podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podioge (maltere na bazi cementa, kreča i betona), za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Odlična prionljivost, visoka čvrstoća, fleksibilnost i otpornost na vilagu. Pogodan za lepljenje pločica niske upojnosti (E < 3 %), pločica velikih dimenzija, kao i na podloge sa podnim grejanjem. Za optimalne rezultate prilikom lepljenja pločica na slaboupojnim površinama, koristiti u kombinaciji sa Master Podlogom.

Tehnički podaci: Optimalni vremenski uslovi- temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C.

Otvoreno vreme rada: oko 30 minuta (zavisno od podloge i atmosferskih uslova).

Mogućnost fugovanja nakon: cca.24h pri sušenju na optimalnim uslovima (23°C i 50-60% r.v.v.).

Okvirna potrošnja: oko 2-4 kg/m2, zavisno od podloge i debljine nanošenja.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.