LEPKOVI

STIROSIL

STIROSIL je lepak za lepljenje termoizolacionih ploča od ekspandiranog polistirena (“stiropora”) na sve vrste podloga od betona, maltera, cigle siporeksa i sl.

Sastav: STIROSIL je lepak na bazi cementa

Svojstva: STIROSIL se lako priprema i obrađuje i dobro prianja na podlogu.

Boja: STIROSIL je cementno-sive boje.

Kvalitet: STIROSIL je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Priprema: Podloga na koju se lepi termoizolaciona ploča mora biti nosiva, ravna i čista (bez prašine i masnoća).Sadržaj vreće STIROSILA se dodaje u oko 6 litara vode i dobro izmeša. Posle 15 minuta, dobijenu masu još jednom promešati bez dodavanja vode. Otvoreno radno vreme je dva sata.

Primena: Pripremljena masa se nanosi trakasto na rubove i tačkasto na sredinu termoizolacione ploče. Lepak mora da pokrije 60% površine ploče. Tako zalepljene ploče se nakon 2-3 dana tipluju. Posle toga termoizolacione ploče se obrađuju SILEKOL-om ST ili STIROMASTER-om koji se nanosi gletericom u sloju debljine 2-3 milimetra i u njega se utiskuje mrežica za armiranje sa preklopom od 10 cm. Uglove na otvorima dodatno armirati dijagonalno. Završni sloj SILEKOL-a ST ili STIROMASTER-a se nanosi nakon 24 časa u debljini do 2 mm. Mrežica za armiranje treba da se nalazi u prvoj trećini debljine sloja lepka. Nakon potpunog sušenja (minimalno sedam dana) može se naneti zaštitna dekorativna fasada.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C a manja od +30° C.

Potrošnja: Za lepljenje potrošnja je 7-9 kg /m2, 5kg/m2 samo lepljenje.

Pakovanje: Ventil – vreće od 25 kg

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: Šest meseci pri skladištenju u originalnoj ambalaži i u suvom i zračnom prostoru.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

SILETERM ST

Sastav: SILETERM STje lepak na bazi cementa

Svojstva: SILETERM ST se lako priprema i obrađuje i dobro prianja na podlogu.

Boja: SILETERM STje cementno-sive boje.

Kvalitet: SILETERM STje ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Priprema: Podloga na koju se lepi termoizolaciona ploča mora biti nosiva, ravna i čista (bez prašine i masnoća).Sadržaj vreće STIROSILA se dodaje u oko 6 litara vode i dobro izmeša. Posle 15 minuta, dobijenu masu još jednom promešati bez dodavanja vode. Otvoreno radno vreme je dva sata.

Primena: Pripremljena masa se nanosi trakasto na rubove i tačkasto na sredinu termoizolacione ploče. Lepak mora da pokrije 60% površine ploče. Tako zalepljene ploče se nakon 2-3 dana tipluju. Posle toga termoizolacione ploče se obrađuju SILEKOL-om ST ili STIROMASTER-om koji se nanosi gletericom u sloju debljine 2-3 milimetra i u njega se utiskuje mrežica za armiranje sa preklopom od 10 cm. Uglove na otvorima dodatno armirati dijagonalno. Završni sloj SILEKOL-a ST ili STIROMASTER-a se nanosi nakon 24 časa u debljini do 2 mm. Mrežica za armiranje treba da se nalazi u prvoj trećini debljine sloja lepka. Nakon potpunog sušenja (minimalno sedam dana) može se naneti zaštitna dekorativna fasada.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C a manja od +30° C.

Potrošnja: Za lepljenje i armiranje potrošnja je 7-9 kg /m2, 5kg/m2 samo lepljenje.

Pakovanje: Ventil – vreće od 25 kg

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: Šest meseci pri skladištenju u originalnoj ambalaži i u suvom i zračnom prostoru.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

STIROMASTER

STIROMASTER je fleksibilni lepak na bazi hidrauličnih i polimernih veziva namenjen za lepljenje i armiranje termoizolacionih ploča na sve vrste podloga od betona , maltera, cigle, siporeksa i sl.

Sastav: Punioci, polimerna veziva, hidraulična veziva i aditivi za poboljšanje obradivosti i lepljivosti.

Svojstva: STIROMASTER je visokoelastični lepak koji se lako priprema, obrađuje i dobro prianja na podlogu.

Boja: STIROMASTER je cementno-sive boje.

Kvalitet: STIROMASTER je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Priprema: Podloga na koju se lepi termoizolaciona ploča mora biti nosiva, ravna i čista (bez prašine i masnoća). Sadržaj vreće STIROMASTERA dodaje se postepeno uz intezivno mešanje u oko 7,5 litara vode i dobro izmeša. Nakon 15 minuta odnosno posle isteka vremena za “sazrevanje” materijala dobijena masa se još jednom promeša bez dodavanja vode.

Primena: Pripremljena masa se nanosi trakasto na rubove i tačkasto na sredinu termoizolacione ploče. Lepak mora da pokrije 60% površine ploče. Tako zalepljene ploče nakon 2-3 dana se tipluju posle čega se stiromaster nanosi gletaricom u sloju debljine 2-3 milimetra u koji se utiskuje mrežica za armiranje sa preklopom od 10 cm. Završni sloj se nanosi nakon 24 časa u debljini do 2 mm.. Mrežica za armiranje treba da se nalazi u prvoj trćini debljine sloja lepka. Nakon potpunog sušenja (minimalno sedam dana) može se naneti zaštitna dekorativna fasada.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +30°C

Potrošnja: Za lepljenje i armiranje potrošnja je 8-10 kg /m

Pakovanje: Ventil vreće od 30 kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: Šest meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

REMASIL W

REMASIL W je beli, mineralni, visoko poboljšani malter za izravnavanje svih mineralnih površina sa veoma dobrom adhezijom na sve čvrste podloge. Može se koristiti kao sloj lepka, armaturni sloj i za lepljenje termoizolacionih ploča. Posle vezivanja je otporan na sve vremenske uslove i smrzavanje, velike je vodoodbojnosti i paropropusnosti. Idealan je kao podloga za sve mineralne osnovne i završne maltere i za maltere na bazi organskih veziva. Može da premosti pukotine i koristi se za armiranje slojeva na osnovnom malteru i na izolacionim pločama.

Boja: Bela

Rok trajanja: Najmanje dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

Preuzmi:

 • Atest
 • Beybednosni list
 • Tehnički list

 

Priprema podloge: Podloga na koju se nanosi materijal mora biti nosiva, ravna i čista (bez prašine i masnoća). Za upojne podloge naneti MASTER podlogu razređenu vodom 1:3, sušenje min 12 sati. Ukoliko postoje pukotine one se otvaraju i produbljuju pre nanošenja REMASIL-a W.

Priprema materijala: Sadržaj vreće se dodaje u 6 do 7 l vode po džaku i dobro izmeša. Masu ostavimo da miruje 10 minuta nakon čega se ponovno izmeša i REMASIL W je tada spreman za upotrebu.

Uslovi rada: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5 0C, a manja od +30 0C

Način rada: REMASIL W se može nanositi ručno, mešanjem manjih količina mikserom. Takođe se može nanositi i mašinski mašinama za malterisanje u sloju od 3-40 mm (u slučaju većih površina).

Čišćenje alata: Alat treba dobro oprati vodom odmah posle upotrebe jer osušene mrlje nije moguće ukloniti.

Potrošnja: oko 1,2 kg/m2, za mm

Pakovanje: Ventil-vreće od 25 kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: Najmanje dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 
Remasil W