LEPKOVI ZA TERMOIZOLACIONE SISTEME

STIROSIL

STIROSIL je lepak za lepljenje termoizolacionih ploča od ekspandiranog polistirena (“stiropora”) na sve vrste podloga od betona, maltera, cigle siporeksa i sl.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, bez iscvetavanja, ostataka ulja ili boje. Glatke slabo upojne betone, sa ostacima nečistoća od oplate, neophodno je očistiti pod mlazom vruće vode, a zatim izvršiti grundiranje sa Beton Kontakt-om dan pre lepljenja EPS ploča. Na nove zidove od opeke nije neophodno nanositi temeljni premaz.

Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 25% vode (61 za 25kg praha) do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odleži oko 10 minuta, pa ponovo promešati da se dobije lepak primerene gustine, bez grudvica. Pripremljeni lepak za lepljenje se nanosi po celokupnom obodu EPS ploče uz dodatak tri tačke nanosa na sredini ploče, prečnika oko 10 cm tzv. pogača lepka. Trake po obodu ploče treba nanositi u širini od min. 5 cm i debljini od 1.5-2.0 cm. Nakon sušenja od min. 2 dana moguće je tiplovanje ploča koje je neophodno u sistemu sa Stirosil lepkom.

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Lepak na cementnoj osnovi namenjen za lepljenje isklučivo EPS ploča, na različite mineralne podloge. Proizvod nije namenjen za utapanje armaturne mrežice niti za izravnavanje celokupne fasadne površine.

Tehnicki podaci: Optimalni vremenski uslovi temperatura podloge i vazduha +5°C do
+30°C. Mogućnost tiplovanja: nakon 2 dana pri sušenju na optimalnim uslovima (23°C i
50-60% r.v.v.).

Okvirna potrošnja materijala: oko 4-5 kg/m2, u zavisnosti od kvaliteta podloge i sl.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 

SILETERM ST

Fleksibilni lepak za lepljenje EPS, EPS G i MW ploča i armiranje mrežice

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, bez iscvetavanja, ostataka ulja ili boje. Glatke slabo upojne betone, sa ostacima nečistoća od oplate, neophodno je očistiti pod mlazom vruće vode, a zatim izvršiti grundiranje sa Beton Kontakt-om. Na nove zidove od opeke nije neophodno nanositi temeljni premaz.
Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 25% vode (6l vode za 25kg praha) do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odleži oko 10 minuta, pa ponovo promešati da se dobije lepak primerene gustine. Pripremljeni lepak se nanosi na termoizolacione ploče (po celokupnom obodu ploče i tačkasto po sredini), a zatim se ploče lepe pritiskanjem na podlogu. Prilikom armiranja lepak se nanosi nazubljenom čeličnom gletericom (veličine zuba 8-10 mm) na otprašenu površinu stiropora, a zatim se u tako nanet, sveš lepak utiskuje armaturna mrežica u debljini od 2-3 mm (min. 10 cm preklapanja između traka).  Celokupna površina se nakon sušenja izravnava novim slojem lepka, tako da ukupna debljina završnog sloja lepka iznosi 4-6 mm. Lepak treba zaštititi od prebrzog isušivanja i smrzavanja.

Primena: Mineralni feksibilni lepak namenjen za lepljenje ploča od stiropora (EPS ploče),
grafitnog stiropora (EPS G ploče), kao i ploča od mineralne vune (MW ploče), na čvrste fasadne površine, kao i za utapanje armaturne mrežice i izravnavanje celokupne fasadne površine.

Sileterm ST se koristi kao lepak za lepljenje i kao bazni sloj, tj. lepak za armiranje u okviru termoizolacionog sistema (Silex Sileterm Energy Saving System sa MW pločama).

Tehnički podaci: Optimalni vremenski uslovi- temperatura podloge i vazduha +5°C do +30°C. Mogućnost umetanja armaturne mrežice: nakon min. 48 sata. Mogućnost primene završnih slojeva: nakon min. 7 dana. Okvirna potrošnja: oko 5-7 kg/m2 za lepljenje i oko 5-7 kg/m2 za izravnavanje, u zavisnosti od kvaliteta podloge, vrste termoizolacionog materijala koji se koristi i sl.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

STIROMASTER

STIROMASTER je fleksibilni lepak na bazi hidrauličnih i polimernih veziva namenjen za lepljenje i armiranje termoizolacionih ploča na sve vrste podloga od betona , maltera, cigle, siporeksa i sl.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, bez iscvetavanja, ostataka ulja ili boje. Glatke slabo upojne betone, sa ostacima nečistoća od oplate, dan pre lepljenja ploča premazati BK-Beton Kontakt-om.

Na nove zidove od opeke nije neophodno nanositi temeljni premaz. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 30% vode (7,51 vode za 25 kg praha) do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odleži oko 10 minuta, pa ponovo intenzivno izmešati. Pripremljeni lepak se nanosi na termoizolacione ploče (po celokupnom obodu ploče uz dodatak tri tačke nanosa na sredini), a zatim se ploče lepe pritiskanjem na podlogu. Nakon min. 48 h pristupiti tiplovanju pričvrsnicama sa metalnim jezgrom koje predstavlja obavezan korak u sistemu sa MW. Posle tiplovanja potrebno je na celokupnu površinu ploče naneti vrlo tanak sloj lepka uz sušenje od oko 4 h. Prilikom armiranja mrežice lepak se nanosi na celokupnu površinu ploče nazubljenom gletericom (dubina zuba 8-10 mm). U tako nanet, svež lepak utiskuje se armaturna mrežica u debljini od 2-3 mm (min. 10 cm preklapanja između traka). Celokupna površina se nakon sušenja izravnava novim slojem lepka. Ukupna debljina završnog sloja lepka treba da iznosi 5-6 mm. Lepak treba zaštititi od prebrzog isušivanja i smrzavanja.

Primena: Visokofleksibilni polimer-cementni lepak namenjen za lepljenje i armiranje ploča od ekspandiranog (EPS ploče) i ekstrudiranog (XPS ploče) polistirena, za lepljenje ploča grafitnog stiropora i mineralne vune (MW ploče), na sve vrste mineralnih podioga.

Tehnicki podaci: Optimalni vremenski uslovi- temperatura podloge i vazduha +5°C do +30°C. Mogućnost umetanja armaturne mrežice: nakon min. 24 sata. Mogućnost primene završnih slojeva: nakon min. 7 dana.

Okvirna potrošnja materijala: oko 5-7 kg/m2 za lepljenje i oko 5-7 kg/m2 za izravnavanje, u zavisnosti od kvaliteta podloge, vrste termoizolacionog materijala koji se koristi i sl.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list