PROIZVODI ZA RUČNO I MAŠINSKO MALTERISANJE

SILEMAL

Silemal je suvi jednokomponentni malter namenjen za oblaganje malterisanjem zidova od cigle, siporeksa, giter blokova i betona.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka malterisanja. U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu naneti Beton Kontakt u cilju poboljšanja prijanjanja maltera. U slučaju visokoupojnih, poroznih podloga (npr.siporeks blokovi) potrebno je naneti Master podlogu, razblaženu prema uputstvu, da bi se sprečilo neravnomerno sušenje i pucanje maltera. U oba slučaja, podloga se moze pripremiti, nanošenjem razređenog Silemala. Priprema maltera se vrši mešanjem maltera sa oko 22-24% vode (oko 7 L vode na 30 kg praha). Malter nanositi mašinski guseničasto u debljini od minimalno 10 mm, a maksimalno 25 mm. Nakon toga malter razvući H-letvom, podrezati, filcati i zagladiti. Kod potrebnih većih debljina maltera potrebno je kontinualno nanositi malter po principu sveže na sveže do potrebne debljine (max. 30 mm). Malter se mora stvrdnjavati ravnomerno. Direktno zagrevanje maltera nije preporučljivo.

Optimalna temperatura podloge i vazduha pri ugradnji je +5°Cdo +30°C.

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Cementno-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod je primenljiv za mokre čvorove, kao i za površine na kojima će se postavijati keramika.

Potrošnja: Oko 12-14 kg/m2/cm debljine.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 
SILEMAL MAŠINSKI MALTER

HOBI BETON

Ispuna za reparaciju betona.

 

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi materijal mora biti nosiva, ravna i čista (bez prašine i masnoća). Pre krpljenja pukotinu namazati akrilnom podlogom ili vodom.

Priprema mase se vrši laganim dodavanjem praha u oko 24 % vode, uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije.

Zapunjavanje se vrši u određenoj debljini do izravnavanja sa površinom.

Otvoreno vreme rada je oko 120 min,pri temperaturi 20 ºC i r.v.v. 65%Nakon toga dolazi do stezanja materijala, tj. materijal počinje da vezuje. Dodavanje vode u materijal koji je počeo da vezuje nije dozvoljeno.

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Hobi Beton je ispuna za reparaciju starog betona i popunjavanje pukotina i naprslina u oštećenom betonu.

Temperatura primene: Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC.  

Potrošnja: Oko 17 kg/m2/cm

Rok upotrebe I skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.