MASE ZA FUGOVANJE

FUGASIL

FUGASIL je masa namenjena za ispunjavanje fuga širine do 5,0 mm između svih vrsta keramičkih pločica, postavljenih na spoljnim i unutrašnjim površinama.

Priprema i nanošenje: Pre nanošenja fug mase, fuge treba očistiti od ostatka lepka i prašine. U slučaju visokoupojnih pločica i prilikom rada na visokim temperaturama pokvasiti fuge 1h pre fugovanja. Priprema se vrši postepenim dodavanjem mase u oko 30% vode (0.6 L na 2 kg praškastog materijala), uz stalno mešanje do potpune homogenizacije.

Pripremljenu masu upotrebiti u roku od 1 do 2 sata. Nanošenje se vrši gumenom gletericom, pod uglom od 45°, tako da fuga bude dobro ispunjena masom za fugovanje. Nakon 20-30 min, kada masa površinski očvrsne, pločice prebrisati vlažnim sunđerom u smeru dijagonalnom na postavijene pločice, a zatim ispolirati suvom krpom.

Podne pločice su prohodne najmanje 8 sati nakon fugovanja, pri sušenju na normalnim uslovima.

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Visokokvalitetna, vodoodbojna masa za fugovanje keramičkih i staklenih pločica, kao i ploča od veštatkog i prirodnog kamena, na horizontalnim i vertikalnim površinama. Namenjena za fuge širine do 5 mm, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

Dostupna u 24 nijanse.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme očvršćavanja mase za fugovanie.

Napomena: U slučaju fugovanja poroznih pločica preporučuje se probno fugovanje.

Ukoliko lepak nije dovoljno suv postoji mogućnost mestimične promene boje fug mase.

Fug masa nije pogodna za prirodan kamen podložan promeni boje.

Potrošnja: Oko 0,5-1 kg/m2, zavisno od širine fuga i veličine pločica.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.