MASE ZA FUGOVANJE

FUGASIL

FUGASIL je masa namenjena za ispunjavanje fuga širine do 5,0 mm između svih vrsta keramičkih pločica, postavljenih na spoljnim i unutrašnjim površinama.

Sastav: Portland cement, prirodni mineralni punioci, pigmenti, sintetički aditivi za poboljšavanje vodootpornosti, obradivosti, lepljivosti.

Svojstva: FUGASIL se lako priprema, lako obrađuje, otporan je na vodu i mraz i ima dugi vek trajanja.

Boja: FUGASIL je beo ili u boji prema ton karti proizvođača.

Kvalitet: FUGASIL je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije AD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Priprema: Fuge treba da budu čiste (bez ostatka lepka,maltera i prašine) jednake širine i dubine. Podloge koje imaju sposobnost upijanja vode treba nakvasiti. Sadržaj kantice treba dodati u 0,6l vode i dobro izmešati.Nakon 10 minuta, odnosno posle isteka vremena potrebnog za „sazrevanje“,dobijenu masu još jednom promešati bez dodavanja vode.

Primena: FUGASIL naneti u fuge tako da se one potpuno popune, a posle izvesnog vremena višak materijala odstraniti gumenom špahtlom dijagonalno na smer fuga i pri tome paziti da fuge ostanu popunjene i glatke. Posle toga pločice obrisati vlažnim sunderom i ispolirati suvom krpom.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja FUGASILA je: – za format pločica 5,0 x 5,0 x 0,5 cm i širinu fuge od 2 mm – 1 kg za oko 1,4 m2. – za format pločica 15,0 x 15,0 x 0,5 cm i širinu fuge od 3 mm – 1 kg za oko 2,5 m2

Pakovanje: Kantice od 2kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru i u originalnoj ambalaži.

Rok trajanja: Najmanje 12 meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list