MASE ZA IZRAVNAVANJE

GLETOSIL

GLETOSIL je praškasta jednokomponentna masa za fino izravnavanje unutrašnjih zidnih površina.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi Gletosil mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl.

Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 36% vode (oko 9 L vode za 25 kg praha) do dobijanja homogene mase, bez grudvica.
Masa se obično nanosi u dva sloja, mašinski ili ručno, u ukupnoj debljini do 3 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom, finoće 220-240 zavisno od tehnike i namene. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Masa za fino, tankoslojno izravnavanje unutrašnjih zidova. Upotrebljava se za  ručno i mašinsko nanošenje u ukupnoj debljini maksimalno do 3 mm na površine koje su malterisane, koje su od siporeks blokova i betona.

Potrošnja: Oko 1-1,5 kg/m2, zavisno od hrapavosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 

GLETOSIL HK

GLETOSIL HK je praškasta jednokomponentna masa za fino izravnavanje unutrašnjih zidnih površina.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi Gletosil HK mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl..

 Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 36% vode (oko 9 L vode za 25 kg praha) do dobijanja homogene mase. Masa se obično nanosi u dva sloja, ručno, metalnom gletericom, u ukupnoj debljini do 4 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom, finoće 220-240 zavisno od tehnike i namene.

Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Praškasta glet masa na krečnoj osnovi, za tankoslojno izravnavanje unutrasnjih zidova. Upotrebljava sa za ručno i mašinsko nanošenje u ukupnoj debljini maksimalno do 4mm na površine koje su malterisane, koje su od siporeks blokova i betona.

Potrošnja: Oko 1-1.5 kg/m2, zavisno od debljine nanosa.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

GLET MASTER

GLET MASTER je pastozna masa za fino izravnavanje unutrašnjih zidnih površina.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, Čista i suva. Masa se nanosi čeličnom gletericom, obično u dva sloja u ukupnoj debljini do 3 mm. Nakon masinskog nanošenja vrši se ručno zaglađivanje površine gletericom u cilju uklanjanja viška materijala. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore treba obraditi pogodnim brusnim papirom, finoće 180-240 zavisno od tehnike i namene. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Gotov glet za mašinsko i ručno tankoslojno izravnavanje unutrasnjih zidova.

Potrošnja: Oko 1.5-2 kg/m2.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju. u suvoj prostoriji na paletama.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list