MAŠINSKI MALTERI - PODLOGE

BETON KONTAKT

Strukturna podloga za glatke i slaboupojne površine

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se Beton Kontakt nanosi mora biti čvrsta, suva i otprašena. Beton Kontakt pre upotrebe treba razrediti sa 20% vode. Podlogu nanositi na zid dugodlakim valjkom ili četkom u jednom sloju. Potrebno vreme sušenja do nanošenja maltera iznosi min. 4h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Strukturna podloga namenjena za povećanje i ujednačavanje prionljivosti kod  slabo upojnih, glatkih podloga visoke gustine, pre malterisanja cementno-krečnim i gipsno-krečnim malterima. Beton Kontakt je posebno preporučljiv za glatke betone, kao i za fabrički gotove betonske površine.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Potrošnja: Oko 0,5 kg/m2.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25 °C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list