Mineralni malteri

TOPALIT S

TOPALIT S

TOPALIT S je praškasti jednokomponentni dekorativni suvi malter namenjen za zaštitu i dekorisanje unutrašnjih zidnih površina urađenih od krečnog, termoizolacionog ili produžnog maltera, siporeksa, betona, iverice i drugih sličnih materijala. Zavisno od načina obrade, završni premaz može biti izveden u vidu raznovrsnih reljefnih struktura („hrastova kora“, „španski zid“).

TOPALIT S se može koristiti i kao masa za završno ukrasno gletovanje spoljašnjih fasadnih površina, kao i svih unutrašnjih zidnih površina, posebno u slučajevima kada se zahteva glet-masa otporna na mehaničke uticaje, vlagu i sl.

Sastav: Kameni granulati, mineralna hidraulična veziva, posebni aditivi za poboljšanje obradivosti, lepljivosti i vodootpornosti, aditivi koji deluju kao plastifikatori i sl.

Svojstva: TOPALIT S ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prianja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kišu, sneg) i industrijske gasove, lako se priprema i nanosi, i ima dugi vek trajanja.

Boja: Bela

Kvalitet: TOPALIT S je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Priprema: Zidna površina na koju se nanosi TOPALIT S mora biti prethodno dobro očišćena i dobro navlažena, ili što je još bolje, impregnirana SILAKRIL P podlogom. Sadržaj vreće TOPALITA S dodaje se postepeno, uz intenzivno mešanje, u oko 7,5 litara vode i dobro izmeša. Posle 15 minuta, odnosno posle isteka vremena potrebnog za reakciju dodatih aditiva, dobijena masa se još jednom promeša, pa se zatim nanosi na zidnu površinu.

Primena: TOPALIT S se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine 1 mm do 1,5 mm, pa se zatim finalno obrađuje. Zavisno od željene strukture, finalna obrada se vrši „izvlačenjem“ plastičnom gletericom, „izvlačenjem“ uz blago zaravnavanje da bi se dobio izgled „hrastove kore“, ili se obrađuje raznim vrstama valjaka (profilisanim, krznenim, sunderastim). Ukoliko se koristi kao glet-masa, nanosi se čeličnom gletericom u dva sloja.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na visokim temperaturama, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.

Potrošnja: Potrošnja TOPALITA S je 1,0 kg/m2 do 2,0 kg/m2.

Pakovanje: Ventil – vreće od 25 kg i papirne kese od 4 kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

TOPALIT 1

TOPALIT 1 je praškasti jednokomponentni dekorativni suvi malter namenjen za zaštitu i dekorisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina urađenih od krečnog, termoizolacionog ili produšnog maltera, sopireksa, betona, iverice i drugih sličnih materijala.

Zavisno od načina obrade, završni premaz moze biti izveden u vidu raznovrsnih reljefnih struktura (hrastova kora, španski zid i slično).

Sastav: Kameni granulati, mineralna hidraulična veziva, posebni aditivi za poboljšanje obradivosti, lepljivosti i vodootpornosti, aditiv koji deluje kao plastifikator i slično.

Svojstva: TOPALIT 1 ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kišu, sneg) i industrijske gasove, lako se priprema i nanosi, i ima dug vek trajanja.

Boja: Bela

Kvalitet: TOPALIT 1 je ispitan u institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije Dd, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara svojoj nameni.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Sadržaj vreće TOPALITA 1 dodaje se postepeno, uz intenzivno mešanje, u oko 7,5 litara vode i dobro izmeša. Posle 15 minuta, odnosno posle isteka vremena potrebnog za reakciju dodatih aditiva, dobijena masa se još jednom promeša, pa se zatim nanosi na zidnu površinu. 

Primena: TOPALIT 1 se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg kamenog granulata, pa se zatim finalno obrađuje. Zavisno od željene strukture, finalna obrada se vrši „izvlačenjem“ plastičnom gletericom, „izvlačenjem“ uz blago zaravnavanje da bi se dobio izgled „hrastove kore“, ili „zaribavanjem“ plastičnom gletericom, komadom stiropora i slično.

Radna temperatura:Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Poželjno je izvoženje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporućuje se izvođenje radova na visokim temperaturama, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.

Potrošnja: Potrošnja TOPALITA 1 je 3,0 kg/m2 do 3,5 kg/m2 .

Pakovanje: Ventil-vreće od 25 kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

Untitled design - 2021-11-07T203914.946
Untitled design - 2021-11-07T203914.946

TOPALIT 2

TOPALIT 2 je praškasti jednokomponentni dekorativni suvi malter namenjen za zaštitu i dekorisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina urađenih od krečnog, termoizolacionog ili produžnog maltera, siporeksa, betona, iverice i drugih sličnih materijala.

Zavisno od načina obrade, završni premaz može biti izveden u vidu reljefne strukture (hrastova kora), kao grubo zaribana fasada ili kao fasada izgleda pikovanog veštačkog kamena.

Sastav:Kameni granulati, mineralna hidraulična veziva, posebni aditivi za poboljsanje obradivosti, lepljivosti i vodootpornosti, aditiv koji deluje kao plastifikator i slično.

Svojstva: TOPALIT 2 ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prianja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kišu, sneg) i industrijske gasove, lako se priprema i nanosi, i ima dugi vek trajanja.

Boja: Bela

Kvalitet: TOPALIT 2 je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Priprema: Zidna površina na koju se nanosi TOPALIT 2 mora biti prethodno dobro očišćena i dobro navlažena, ili što je još bolje, impregnirana SILAKRIL P podlogom. 2.2 Priprema materijala Sadržaj vreće TOPALITA 2 dodaje se postepeno, uz intenzivno mešanje, u oko 7,5 litara vode i dobro izmeša. Posle 15 minuta, odnosno posle isteka vremena potrebnog za reakciju dodatih aditiva, dobijena masa se još jednom promeša, pa se zatim nanosi na zidnu površinu. 

Primena: TOPALIT 2 se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg kamenog granulata, pa se zatim finalno obrađuje. Zavisno od željene strukture, finalna obrada se vrši „izvlačenjem“ plastičnom gletericom, „izvlačenjem“ uz naknadno blago zaravnavanje da bi se dobio izgled „hrastove kore“, i“zaribavanjem“ plastičnom gletericom, komadom stiropora i slično, ili „tapkanjem“ gletericom uz naknadno blago zaravnavanje, da bi se dobio izgled „pikovanog“ veštačkog kamena.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na visokim temperaturama, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.

Potrošnja: 4,0 kg/m2 do 5,0kg/m2.

Pakovanje: Ventil-vreće od 25 kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

TOPALIT H

TOPALIT H je praškasti jednokomponentni dekorativni suvi malter namenjen za zaštitu i dekorisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina urađenih od krečnog, termoizolacionog ili produžnog maltera, siporeksa, betona, iverice i drugih sličnih materijala.

Sastav: Kameni granulati, mineralna hidraulična veziva, posebni aditivi za poboljšanje obradivosti, lepljivosti i vodootpornosti.

Svojstva: TOPALIT H ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prianja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kišu, sneg) i industrijske gasove, lako se priprema i nanosi i ima dugi vek trajanja.

Boja: Bela

Kvalitet: TOPALIT H je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Zidna površina na koju se nanosi TOPALIT H mora biti čvrsta, zagladena – isperdašena sitnim peskom, ravna i bez pukotina. Pre prskanja zidna površina se mora dobro i ravnomerno navlažiti. Sadržaj vreće TOPALITA H dodaje se postepeno, uz intenzivno mešanje u vodu i dobro izmeša. Za nanošenje na zidnu površinu u prvom sloju TOPALIT H se zamešava sa više vode, a za prskanje u drugom i trecem sloju sa manje vode.

Primena: TOPALIT H se na zidnu površinu nanosi prskanjem zidarskim ježom ili pištoljem sa kompresorom, obicno u tri sloja. Na zidnoj površini koja se prska treba da ostane cista zrnasta struktura, bez razlivanja. Posle završetka prskanja zidne površine treba još tri dana povremeno orošavati čistom vodom.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +35°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na visokim temperaturama, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.

Potrošnja: Potrošnja TOPALITA H je 3,0 kg/m2 do 3,5 kg/m2

Pakovanje: Ventil-vreće od 25 kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

Untitled design - 2021-11-07T203914.946

TOPALIT 1K

TOPALIT 1K je praškasti jednokomponentni dekorativni suvi malter namenjen za zaštitu i dekorisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina urađenih od krečnog, termoizolacionog ili produšnog maltera, sopireksa, betona, iverice i drugih sličnih materijala.

Sastav: Mineralna veziva, polinerna veziva, punioci i aditivi za poboljšanje obradivosti, lepljivosti i vodootpornosti.

Svojstva: TOPALIT 1K ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kišu, sneg) i industrijske gasove, lako se priprema i nanosi, i ima dug vek trajanja.

Boja: Bela

Kvalitet: TOPALIT 1K je ispitan u institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije Dd, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Priprema: Sadržaj vreće TOPALITA 1K dodaje se postepeno, uz intenzivno mešanje, u oko 6,25 litara vode i dobro izmeša. Posle 15 minuta, odnosno posle isteka vremena potrebnog za „sazrevanje“ dobijenu masu još jednom promešati bez dodavanja vode. Zidna površina na koju se nanosi TOPALIT 1K mora biti čvrsta, suva i čista (bez prašine i masnoća). Jako porozne površine impregnirati SILAKRIL P podlogom neposredno pre nanošenja maltera.

Primena: TOPALIT 1K se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg granulata, pa se zatim finalno obrađuje. Zavisno od željene strukture, finalna obrada se vrši „izvlačenjem“ plastičnom gletericom, „izvlačenjem“ uz blago zaravnavanje čeličnom gletericom, zaribavanjem plastičnom gletericom, komadom stiropora i slično.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.

Potrošnja: Potrošnja TOPALITA 1K je 3,0 kg/m2 do 3,5 kg/m2 .

Pakovanje: Ventil-vreće od 25 kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

TOPALIT 2K

TOPALIT 2K je praškasti jednokomponentni dekorativni suvi malter namenjen za zaštitu i dekorisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina urađenih od krečnog, termoizolacionog ili produšnog maltera, sopireksa, betona, iverice i drugih sličnih materijala.

Sastav: Kameni granulati, mineralna hidraulična veziva, posebni aditivi za poboljšanje obradivosti, lepljivosti i vodootpornosti.

Svojstva: TOPALIT 2K ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kišu, sneg) i industrijske gasove, lako se priprema i nanosi, i ima dug vek trajanja.

Boja: Bela

Kvalitet: TOPALIT 2K je ispitan u institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije Dd, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara svojoj nameni.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Sadržaj vreće TOPALITA 2K dodaje se postepeno, uz intenzivno mešanje, u oko 6,25 litara vode i dobro izmeša. Posle 15 minuta, odnosno posle isteka vremena potrebnog za „sazrevanje“ dobijenu masu još jednom promešati bez dodavanja vode. Zidna površina na koju se nanosi TOPALIT 2K mora biti čvrsta, suva i čista (bez prašine i masnoća). Jako porozne površine impregnirati SILAKRIL P podlogom neposredno pre nanošenja maltera.

Primena: TOPALIT 2K se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg granulata, pa se zatim finalno obrađuje. Zavisno od željene strukture, finalna obrada se vrši „izvlačenjem“ plastičnom gletericom, „izvlačenjem“ uz blago zaravnavanje čeličnom gletericom, zaribavanjem plastičnom gletericom, komadom stiropora i slično.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.

Potrošnja: Potrošnja TOPALITA H je 3,0 kg/m2 do 3,5 kg/m2

Pakovanje: Ventil-vreće od 25 kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

Untitled design - 2021-11-07T203914.946
Remasil W

REMASIL W

REMASIL W je beli, mineralni, visoko poboljšani malter za izravnavanje svih mineralnih površina sa veoma dobrom adhezijom na sve čvrste podloge. Može se koristiti kao sloj lepka, armaturni sloj i za lepljenje termoizolacionih ploča. Posle vezivanja je otporan na sve vremenske uslove i smrzavanje, velike je vodoodbojnosti i paropropusnosti. Idealan je kao podloga za sve mineralne osnovne i završne maltere i za maltere na bazi organskih veziva. Može da premosti pukotine i koristi se za armiranje slojeva na osnovnom malteru i na izolacionim pločama.

Boja: Bela

Rok trajanja: Najmanje dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

Priprema podloge: Podloga na koju se nanosi materijal mora biti nosiva, ravna i čista (bez prašine i masnoća). Za upojne podloge naneti MASTER podlogu razređenu vodom 1:3, sušenje min 12 sati. Ukoliko postoje pukotine one se otvaraju i produbljuju pre nanošenja REMASIL-a W.

Priprema materijala: Sadržaj vreće se dodaje u 6 do 7 l vode po džaku i dobro izmeša. Masu ostavimo da miruje 10 minuta nakon čega se ponovno izmeša i REMASIL W je tada spreman za upotrebu.

Uslovi rada: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5 0C, a manja od +30 0C

Način rada: REMASIL W se može nanositi ručno, mešanjem manjih količina mikserom. Takođe se može nanositi i mašinski mašinama za malterisanje u sloju od 3-40 mm (u slučaju većih površina).

Čišćenje alata: Alat treba dobro oprati vodom odmah posle upotrebe jer osušene mrlje nije moguće ukloniti.

Potrošnja: oko 1,2 kg/m2, za mm

Pakovanje: Ventil-vreće od 25 kg.

Skladištenje: U suvom i zračnom prostoru na paletama ili na drvenom roštilju.

Rok trajanja: Najmanje dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.