OSTALI PROIZVODI

SILAKRIL P+

SILAKRIL P+ se koristi za impregnaciju unutrašnjih i spoljašnjih poroznih mineralnih površina.

Priprema i nanošenje: Pre upotrebe potrebno je promešati masu i izvršiti homogenizaciju materijala iz različitih šarži i/ili pakovanja a zatim izvršiti razređivanje boje sa oko 5-10 % vode. Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i premazana Silakril P. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog.

Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Disperziona boja na bazi visokokvalitetne polimerne emulzije, namenjena za unutrašnju upotrebu. Poseduje odličnu pokrivnu moć i paropropusnost, otporna na suvo brisanje.

Potrošnja: Oko 0.2-0.3 kg/m2 za dvoslojni premaz.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

SILAKRIL F

SILAKRIL F je ukrasno zaštitna disperziona boja namenjena za bojenje fasadnih površina, izradenih od produžnog maltera, betona, opeke, iverice i sl.

Sastav: Disperzija sintetskih akrilnih polimera, punila, pigmenti i aditivi.

Svojstva: SILAKRIL F na zidnoj površini formira trajni elastični paropropusni sloj, koji je otporan na dejstvo vode i atmosferilija. Odlikuje se veoma dobrom pokrivnom moci i mehaničkim karakteristikama.

Boja: Bela. Za dobijanje drugih boja i nijansiranje koriste se SILAKOLOR toneri ili SILAKRIL B toneri.

Kvalitet: SILAKRIL F je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema: Podloga treba da bude suva, a eventualne masne mrlje očišćene. Staru boju treba odstraniti, a neravnine izgletovati TOPALIT S masom za gletovanje, a zatim celu zidnu površinu impregnirati SILAKRIL P podlogom. Za prvi premaz SILAKRIL F se razblaži sa oko 10% vode, a za drugi premaz sa oko 5% vode. Posle dodavanja vode masa treba dobro da se promeša.

Primena: SILAKRIL F se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 2-4 sata, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja SILAKRILA F je 0,2 m2/kg do 0,3 m2/kg u dva premaza.

Pakovanje: SILAKRIL F se pakuje u plastične kante sa poklopcem od 20 kg, 10 kg, 5 kg i 1 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +10°C do +35°C. Obavezno čuvati SILAKRIL F od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.