PODLOGA

SILEKSIANO P

Akrilna disperzija za upotrebu kao podloga pre Sileksiana.

Sastav: SILEKSIANO P se koristi za impregnaciju unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina, kao podloga pre nanošenja SILEKSIANA.

Svojstva: Akrilna emulzija, prirodni mineralni punioci.

Boja: Bela

Kvalitet: Veoma dobro hidrofobira podlogu, pri cemu je nastali elastični “film” paropropusan.

Priprema: Površine koje se premazuju treba da budu čvrste, ravne i čiste. Neravnine i udubljenja treba izgletovati GLETOSIL masom za gletovanje. Pre upotrebe SILEKSIANO P se može razrediti vodom do 10%.

Primena: SILEKSIANO P se na pripremljenu zidnu površinu nanosi molerskom četkom jednom ili dva premaza, u zavisnosti od poroznosti površine. Svaki put pre nanošenja do dna promešati materijal.

Radna temperatura: Od +5°C do +35°C, a optimalna je od +10°C do +25°C.

Potrošnja: Potrošnja je 0,2kg/m2.

Pakovanje: SILEKSIANO P se pakuje u plastične dozne od 1 kg

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati SILEKSIANO P od smrzavanja.

Rok trajanja: 12 meseci u originalnoj ambalaži i odgovarajućim u slovima skladištenja.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list