PODLOGA ZA KERAMIKU

MASTER PODLOGA

MASTER PODLOGA je namenjena za učvršćivanje poroznih i trošnih mineralnih površina pre nanošenja ukrasnih premaza i ukrasnih maltera. Koristi se i kao osnovni premaz za betonsku košuljicu pre nanošenja lepka za parket i pločice.

MASTER PODLOGA je takođe namenjena za bolji kontakt maltera na betonskim površinama.

Sastav: Polimerno vezivno sredstvo veoma sitnih čestica i aditivi.

Svojstva: MASTER PODLOGA duboko prodire u podlogu i učvršćuje je.

Boja: Mlečno bela tečnost

Napomena: MASTER PODLOGA je ispitana na Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema podloge: Podloga treba da bude suva i čista a eventualne masne mrlje očišćene.

Priprema materijala: MASTER PODLOGA se razređuje sa vodom, u zavisnosti od namene, u odnosu 1:1, 1:2, 1:3 i dobro promeša.

Primena materijala: MASTER PODLOGA se na ravne površine nanosi četkom, valjkom ili prskanjem razređen u odnosu :

  • 1:1 ili 1:2 pre nanošenja mineralnih maltera,
  • 1:1 ili 1:2 za podove pre polaganja pločica, parketa i sl,
  • 1:2 ili 1:3 kao podloga pre nanošenja boja i ukrasnih maltera
  • u zavisnosti od upojnosti podloge.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +100 C, a manja od +300 C. Sveže premazane površine treba zaštiti od kiše, sunčeve toplote i vetra.

Potrošnja: Jedan kilogram MASTER podloge dovoljan je za impregnaciju oko 20 m2 površine.

Pakovanje: Plastični kantice od 1 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci, u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži u odgovarajućim uslovima skladištenja.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 
Master podloga Silex