PODLOGE ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE

Silex osnovni premaz

KOLOR KONTAKT

KOLOR KONTAKT je pastasta masa koja se koristi u građevinarstvu kao pokrivni premaz za impregnaciju i hrapavljenje površina pre nanošenja akrilnih maltera, kako bi se povećala njihova prionljivost.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se Kolor Kontakt nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i bez ostataka ulja. Podlogu pre upotrebe promešati i razrediti sa 20% vode i nanositi na zid dugodlakim valjkom ili četkom, u jednom sloju. U slučaju starih, visokoupojnih površina moguće je izvršiti grundiranje dva puta. Potrebno vreme sušenja do nanošenja završnog sloja iznosi 12h.

Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Strukturna podloga namenjena za grundiranje i vodoodbojnost podloge pre nanošenja svih vrsta dekorativnih maltera, osim silikatnih maltera. Povećava hrapavost i omogućava bolje prijanjanje završnih materijala.


Preporučljivo je toniranje Kolor Kontakt podloge u istoj nijansi kao završni sloj.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.


Potrošnja: Oko 0,1-0,2 kg/m2, zavisno od upijanja i hrapavosti podloge.


Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalazi.