PODLOGE ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE

Silex osnovni premaz

KOLOR KONTAKT

KOLOR KONTAKT je pastasta masa koja se koristi u građevinarstvu kao pokrivni premaz za impregnaciju i hrapavljenje površina pre nanošenja akrilnih maltera, kako bi se povećala njihova prionljivost.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se Kolor Kontakt nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i bez ostataka ulja. Podlogu pre upotrebe promešati i razrediti sa 20% vode i nanositi na zid dugodlakim valjkom ili četkom, u jednom sloju. U slučaju starih, visokoupojnih površina moguće je izvršiti grundiranje dva puta. Potrebno vreme sušenja do nanošenja završnog sloja iznosi 12h.

Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Strukturna podloga namenjena za grundiranje i vodoodbojnost podloge pre nanošenja svih vrsta dekorativnih maltera, osim silikatnih maltera. Povećava hrapavost i omogućava bolje prijanjanje završnih materijala.


Preporučljivo je toniranje Kolor Kontakt podloge u istoj nijansi kao završni sloj.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.


Potrošnja: Oko 0,1-0,2 kg/m2, zavisno od upijanja i hrapavosti podloge.


Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalazi.

MASTER PODLOGA

MASTER PODLOGA je namenjena za učvršćivanje poroznih i trošnih mineralnih površina pre nanošenja ukrasnih premaza i ukrasnih maltera. Koristi se i kao osnovni premaz za betonsku košuljicu pre nanošenja lepka za parket i pločice.

MASTER PODLOGA je takođe namenjena za bolji kontakt maltera na betonskim površinama.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se Master Podloga nanosi mora biti čista, suva, bez ostataka ulja i starih premaza. Pre nanošenja potrebno je ukloniti slabo vezane delove koliko je moguće.

Pre upotrebe Master Podlogu razrediti sa vodom u zavisnosti od namene:
– u odnosu 1:2 ili 1:3 pre nanošenja boja i ukrasnih maltera;
– u odnosu 1:1 ili 1:2 pre nanošenja mineralnih maltera;
– u odnosu 1:1 ili 1:2 za podove, pre polaganja keramike, parketa i sl, U cilju dobre penetracije neophodno je pridržavati se uputstva sa razblaživanje. Nanošenje se vrši dugodlakom četkom, dugodlakim valjkom ili špricanjem. Kod jako starih, upijajućih površina grundiranje izvršiti dva puta po principu mokro na mokro.

Vreme sušenja minimalno 24h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Dubinski, paropropusan premaz namenjen za impregnaciju, ujednačavanje I učvršavanje svih vrsta mineralnih spoljašnjih i unutrašnjih podloga. Primenjuje se kod upojnih, slabo vezanih povšina, pre nanošenja narednih slojeva u cilju poboljšanja adhezije.

Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Potrošnja: 50-80 ml/m2, zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištitina temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 
Master podloga Silex