PODLOGE ZA KERAMIKU

Master podloga Silex

MASTER PODLOGA

MASTER PODLOGA je namenjena za učvršćivanje poroznih i trošnih mineralnih površina pre nanošenja ukrasnih premaza i ukrasnih maltera. Koristi se i kao osnovni premaz za betonsku košuljicu pre nanošenja lepka za parket i pločice.

MASTER PODLOGA je takođe namenjena za bolji kontakt maltera na betonskim površinama.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se Master Podloga nanosi mora biti čista, suva, bez ostataka ulja i starih premaza. Pre nanošenja potrebno je ukloniti slabo vezane delove koliko je moguće.

Pre upotrebe Master Podlogu razrediti sa vodom u zavisnosti od namene:
– u odnosu 1:2 ili 1:3 pre nanošenja boja i ukrasnih maltera;
– u odnosu 1:1 ili 1:2 pre nanošenja mineralnih maltera;
– u odnosu 1:1 ili 1:2 za podove, pre polaganja keramike, parketa i sl, U cilju dobre penetracije neophodno je pridržavati se uputstva sa razblaživanje. Nanošenje se vrši dugodlakom četkom, dugodlakim valjkom ili špricanjem. Kod jako starih, upijajućih površina grundiranje izvršiti dva puta po principu mokro na mokro.

Vreme sušenja minimalno 24h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Dubinski, paropropusan premaz namenjen za impregnaciju, ujednačavanje I učvršavanje svih vrsta mineralnih spoljašnjih i unutrašnjih podloga. Primenjuje se kod upojnih, slabo vezanih povšina, pre nanošenja narednih slojeva u cilju poboljšanja adhezije.

Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Potrošnja: 50-80 ml/m2, zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištitina temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list