PODLOGE ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE

SILAKRIL P

SILAKRIL P se koristi za impregnaciju unutrašnjih i spoljašnjih poroznih mineralnih površina.

Priprema i nanošenje: Pre upotrebe Silakril P je potrebno razrediti sa vodom u odnosu

Silakril P:voda=1:8. Isto razblaženje se koristi i pri pripremi površine za gletovanje.
Podloga se najčešće nanosi dugodlakim valjkom ili špricanjem u jednom sloju (u slučaju veoma suvih upijajućih podloga moguće je grundiranje izvršiti dva puta). Vreme sušenja pre nanošenja boje treba da bude minimalno 12 sati. Za detaljnija uputstva pogledati tehnicki list proizvoda.

Primena: Podloga namenjena za poboljšavanje prionljivosti, ujednačavanje  i učvršćavanje mineralnih i drugih podloga. Koristi se kao podloga pre nanošenja glet masa i kod pripreme cementno-vlaknastih ploča i mineralnih površina za dalju obradu.

Potrošnja: 1 kg je dovoljan za impregnaciju 50-60m2.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 

SILAKRIL P3

SILAKRIL P3 se koristi za impregnaciju unutrašnjih i spoljašnjih poroznih mineralnih površina.

Priprema i nanošenje: Pre upotrebe Silakril P3 je potrebno razrediti vodom u odnosu

Silakril P3 : voda=1:3. Isto razblaženje se koristi i pri pripremi površine za gletovanje.
Podloga se najčešće nanosi dugodlakim valjkom ili špricanjem u jednom sloju (u slučaju veoma suvih upijajućih podloga moguće je grundiranje izvršiti dva puta). Vreme sušenja pre nanošenja boje treba da bude minimalno 12 sati. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Podloga namenjena za poboljšavanje prionljivosti, ujednačavanje i učvršćivanje mineralnih i drugih podloga.

Potrošnja: 1 kg je dovoljan za impregnaciju 20 m2.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 

SILAKRIL P+

SILAKRIL P+ se koristi za impregnaciju unutrašnjih i spoljašnjih poroznih mineralnih površina.

Priprema i nanošenje: Pre upotrebe potrebno je promešati masu i izvršiti homogenizaciju materijala iz različitih šarži i/ili pakovanja a zatim izvršiti razređivanje boje sa oko 5-10 % vode. Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i premazana Silakril P. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog.

Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Disperziona boja na bazi visokokvalitetne polimerne emulzije, namenjena za unutrašnju upotrebu. Poseduje odličnu pokrivnu moć i paropropusnost, otporna na suvo brisanje.

Potrošnja: Oko 0.2-0.3 kg/m2 za dvoslojni premaz.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list