Proizvodi po narudžbini

TOPAKRIL V

TOPAKRIL je dekorativni malter u obliku paste, namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog ili termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav: Akrilno vezivno sredstvo, mineralni punioci, aditivi i pigmenti.

Svojstva: TOPAKRIL V ima veliku mehaničku čvrstocu, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: Beli, ili obojeni TOPAKRIL prema ton karti proizvođača.

Kvalitet: TOPAKRIL V je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni. Proizvođač garantuje da proizvod u potpunosti odgovara rezultatima ispitivanja od strane Instituta pod propisanim uslovima skladištenja.

Priprema: Površina na koju se nanosi TOPAKRIL treba da bude čvrsta, ravna, suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca a malterisane 21 dan. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se suši 5-7 dana pre nanošenja TOPAKRILA V. Materijal u kanti treba dobro razmešati i ako je potrebno može se razrediti sa malo čiste vode

Primena: TOPAKRIL V se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg zrna i odmah zaribavati kružno, vertikalno ili horizontalno u zavisnosti od željenog izgleda. Zaribavanje se radi plastičnom gletericom.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na visokim temperaturama, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.

Potrošnja: Potrošnja TOPAKRILA V je 2,0-2,5 kg/m2.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.