Proizvodi za spoljašnje zidove

Silex u svojoj lepezi proizvoda posebnu pažnju pridaje zaštiti spoljašnjih zidova vašeg toplog doma, poslovnog ili stambenog objekta. Naši proizvodi sa sigurnošću obezbeđuju pouzdanu i dugotrajnu zaštitu spoljašnjih zidova, sa visokim nivom izolacionih svojstva. Ekološki, bezbednosni i građevinski standardi su u potpunsti usklađeni sa dostignućima savremenog građevinarstva o čemu svedoče pribavljeni sertifikati po EU standardima.

LEPKOVI ZA TERMOIZOLACIONE SISTEME

BOJE I PREMAZI ZA SPOLJAŠNJU UPOTREBU