Proizvodi za unutrašnje zidove

Za unutrašnje zidove potrebni su kvalitetni i pouzdani materijali. Silex u svojoj ponudi daje odgovor na sve izazove za obradu unutrašnjih standardnih zidova i zidova u prostorijama sa povećanom vlažnošću (kuhinja i kupatilo). Materijali su bazirani na visokim eko standardima koji obezbeđuju zdravo unutrašnje okruženje. 

PODLOGE

MASE ZA
IZRAVNAVANJE

UNUTRAŠNJE
BOJE

DEKORATIVNI
MALTER