• Naziv proizvoda:

    Silakril P+

  • Kategorija:

    Podloge za unutrašnje zidove

  • Podeli na:

Informacije o proizvodu

SILAKRIL P+ se koristi za impregnaciju unutrašnjih i spoljašnjih poroznih mineralnih površina.

Informacije o proizvodu

Pre upotrebe potrebno je promešati masu i izvršiti homogenizaciju materijala iz različitih šarži i/ili pakovanja a zatim izvršiti razređivanje boje sa oko 5-10 % vode. Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i premazana Silakril P. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog.

Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena

Disperziona boja na bazi visokokvalitetne polimerne emulzije, namenjena za unutrašnju upotrebu. Poseduje odličnu pokrivnu moć i paropropusnost, otporna na suvo brisanje.

Specifikacija

Potrošnja: Oko 0.2-0.3 kg/m2 za dvoslojni premaz.
Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Download
Potrebna Vam je informacija o proizvodu?

Pošaljite nam poruku.