Silex akrilni fasadni malteri

SX 1,5R

SX 1,5R je akrilni dekorativni malter namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog ili termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav: Akrilno vezivno sredstvo, mineralni punioci, aditivi i pigmenti.

Svojstva: SX 1,5R ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: Bela ili u boji po ton karti proizvođača

Kvalitet: SX 1,5R je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Površina na koju se nanosi SX 1.5R treba da bude čvrsta,ravna, suva i čista Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca, a malterisane 21 dan. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se suši 5-7 dana pre nanošenja SX 1.5 R.

Primena: SX 1.5 R se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg zrna i odmah kružno zaribava plastičnom gletericom do ujednačene teksture.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10 C, a manja od +30 C. radova. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu i po kišovitom ili vetrovitom vremenu bez zaštitne zavese. Potpuno sušenje se postiže nakon 24 h (pri temp. 20 C i relativnoj vlažnosti 60%).

Potrošnja: Potrošnja SX 1,5R je 2,0-2,5 kg/m2.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

SX 2R

SX 2R je dekorativni malter namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog i termoizolacionog maltera, i drugih sličnih materijala.

Sastav: Akrilno vezivno sredstvo, mineralni punioci, aditivi i pigmenti.

Svojstva: SX 2R ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: Bela ili u boji po ton karti proizvođača

Kvalitet: SX 2R je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Površina na koju se nanosi SX 2R treba da bude čvrsta,ravna, suva i čista Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca, a malterisane 21 dan. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se suši 5-7 dana pre nanošenja SX 2R.

Primena: SX 2R se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg zrna i odmah zaribava kružno, vertikalno ili horizontalno u zavisnosti od željenog izgleda Zaribavanje se radi plastičnom gletericom.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10 C, a manja od +30 C. radova. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu i po kišovitom ili vetrovitom vremenu bez zaštitne zavese. Potpuno sušenje se postiže nakon 24 h (pri temp. 20 C i relativnoj vlažnosti 60%).

Potrošnja: Potrošnja SX 2R je 2,5-3,0 kg/m2.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

SX 1,5K

SX 1,5 K je akrilni dekorativni malter namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog ili termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav: Akrilno vezivno sredstvo, mineralni punioci, aditivi i pigmenti.

Svojstva: SX 1,5 K ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: Bela ili u boji po ton karti proizvođača

Kvalitet: SX 1.5 K je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Površina na koju se nanosi SX 1.5 K treba da bude čvrsta,ravna, suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca, a malterisane 21 dan. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se suši 5-7 dana pre nanošenja SX 1.5 K.

Primena: SX 1.5 K se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg zrna i odmah kružno zaribava plastičnom gletericom do ujednačene teksture.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10 C, a manja od +30 C. radova. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu i po kišovitom ili vetrovitom vremenu bez zaštitne zavese. Potpuno sušenje se postiže nakon 24 h (pri temp. 20 C i relativnoj vlažnosti 60%).

Potrošnja: Potrošnja SX 1,5 K je 2,0-2,5 kg/m2

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. Čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 

SX 2K

SX 2K je akrilni dekorativni malter namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog ili termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav: Akrilno vezivno sredstvo, mineralni punioci, aditivi i pigmenti.

Svojstva: SX 2 K ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: Bela ili u boji po ton karti proizvođača.

Kvalitet: SX 2 K je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Površina na koju se nanosi SX 2 K treba da bude čvrsta,ravna, suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca, a malterisane 21 dan. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se suši 5-7 dana pre nanošenja SX 2 K.

Primena: SX 2 K se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg zrna i odmah kružno zaribava plastičnom gletericom do ujednačene teksture.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10 C, a manja od +30 C. radova. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu i po kišovitom ili vetrovitom vremenu bez zaštitne zavese. Potpuno sušenje se postiže nakon 24 h (pri temp. 20 C i relativnoj vlažnosti 60%).

Potrošnja: Potrošnja SX 2 K je 2,5-3,0 kg/m2.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. Čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

TOPAKRIL 1 i 2

TOPAKRIL je dekorativni malter u obliku paste, namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog ili termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav: Akrilno vezivno sredstvo, mineralni punioci, aditivi i pigmenti.

Svojstva: TOPAKRIL ima veliku mehaničku čvrstocu, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: Beli, ili u boji po ton karti proizvođača.

Kvalitet: TOPAKRIL je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni. Proizvođač garantuje da proizvod u potpunosti odgovara rezultatima ispitivanja od strane Instituta pod propisanim uslovima skladištenja.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Površina na koju se nanosi TOPAKRIL treba da bude čvrsta, ravna, suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca a malterisane 21 dan. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se suši 5-7 dana pre nanošenja TOPAKRILA. Materijal u kanti treba dobro razmešati i ako je potrebno može se razrediti sa malo čiste vode.

Primena: TOPAKRIL se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg zrna i odmah zaribavati kružno, vertikalno ili horizontalno u zavisnosti od željenog izgleda. Zaribavanje se radi plastičnom gletericom.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na visokim temperaturama, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.

Potrošnja: Potrošnja TOPAKRILA je 2,0-3,0 kg/m2.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci, u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

DEKOMASTER 1,5 i 2

DEKOMASTER je dekorativni malter u obliku paste namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produženog ili termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav: Akrilno vezivno sredstvo, mineralni punioci, aditivi i pigmenti.

Svojstva: DEKOMASTER ima veliku mehaničku čvrstoću, odlično prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije , industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: Bela ili u boji po porudžbini iz ton karte proizvođača.

Kvalitet: SX 2 K je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema: Površina na koju se nanosi DEKOMASTER treba da bude čvrsta, ravna, suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca, malterisane 21 dan a lepkovi za termoizolacije 7 dana. Materijal u kanti treba dobro razmešati i po potrebi razrediti sa malo čiste vode. Ako se na istu površinu nanosi materijal iz različitih šarži neophodna je njegova egalizacija (ujednačavanje).

Primena: DEKOMASTER se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg zrna i odmah kružno zaribava plastičnom gletericom do ujednačene teksture.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +100 C, a manja od +300 C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu ili po vetrovitom i kišovitom vremenu bez zaštitne zavese. Potpuno sušenje se postiže nakon 24 h (na temp. 20 C i rel. vlaž. 60 %)

Potrošnja: Potrošnja DEKOMASTERA je oko 2,8 kg/m2.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30C. Čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

DEKOMASTER FULL

DEKOMASTER FULL je dekorativni malter u obliku paste namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog i termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav: Akrilno vezivno sredstvo,mineralni punioci, aditivi i pigmenti.

Svojstva: DEKOMASTER FULL ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: Bela ili u boji prema ton karti proizvođača.

Kvalitet: DEKOMASTER FULL je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Podloga na koju se nanosi DEKOMASTER FULL treba da bude čvrsta ravna,suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca a malterisane 21 dan. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se suši 5-7 dana pre nanošenja DEKOMASTERA FULL. Materijal u kanti treba dobro razmešati i ako je potrebno može se dodati malo čiste vode.

Primena: DEKOMASTER FULL se nanosi čeličnom gletericom u dva sloja u debljinini kamenog granulata, pa se zatim finalno obrađuje gletovanjem.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu i po kišovitom ili vetrovitom vremenu bez zaštitne zavese.

Potrošnja: Potrošnja DEKOMASTER FULL-a je 1,5-2,0 kg/m2.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

DEKOMASTER

DEKOMASTER je dekorativni malter u obliku paste namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog i termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala. U kombinaciji sa VELUSIL-om daje izgled starinskih patiniranih zidova i drugih specijalnih efekata.

Sastav: Bela ili u boji po porudžbini iz ton karte proizvođača.

Svojstva: DEKOMASTER ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: Beli, ili obojeni DEKOMASTER prema ton karti proizvođača po posebnoj narudžbini.

Kvalitet:DEKOMASTER je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Priprema: Podloga na koju se nanosi DEKOMASTER treba da bude ravna i suva, a eventualne masne mrlje očišćene. Ovako pripremljenu podlogu treba impregnirati SILAKRIL P podlogom. Površina na koju se nanosi DEKOMASTER treba da bude čvrsta, ravna, suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca , malterisane 21 dan a lepkovi za termoizolacije 7 dana. Materijal u kanti treba dobro razmešati i ako je potrebno može se dodati malo čiste vode.

Primena: DEKOMASTER se nanosi čeličnom gletericom u dva sloja u debljinini kamenog granulata, pa se zatim finalno obrađuje gletovanjem.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na visokim temperaturama, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.

Potrošnja: Potrošnja DEKOMASTERA je 2,0-2,5 kg/m2

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

GRAFMASTER 1 i 2

GRAFMASTER je dekorativni malter u obliku paste, namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produženog i termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav: Akrilno vezivno sredstvo, mineralni punioci, aditivi i pigmenti.

Svojstva: GRAFMASTER ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: Bela ili u boji po porudžbini iz ton karte proizvođača.

Kvalitet: GRAFMASTER je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni. Proizvođač garantuje da proizvod u potpunosti odgovara rezultatima ispitivanja od strane Instituta pod propisanim uslovima skladištenja.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Površina na koju se nanosi GRAFMASTER treba da bude čvrsta, ravna, suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca , malterisane 21 dan a lepkovi za termoizolacije 7 dana. Materijal u kanti treba dobro razmešati, i ako je potrebo razrediti sa malo čiste vode.

Primena: GRAFMASTER se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najkrupnijeg zrna i odmah kružno zaribava plastičnom gletericom do ujednačene teksture.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu i po vetrovitom i kišovitom vremenu bez zaštitne zavese. Potpuno sušenje se postiže nakon 24 h (pri temp. 20 C i rel. vlaž. 60%).

Potrošnja: Potrošnja GRAFMASTERA je 1.5-2,5 kg/m2.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

TOPMOZAIK

TOPMOZAIK je dekorativni malter u obliku paste namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrasnjih zidnih površina od cementnog, produženog, i termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Sastav: Akrilno vezivno sredstvo, bojeni kvarcni granulati i aditivi.

Svojstva: TOPMOZAIK ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja: TOPMOZAIK se proizvodi prema ton karti proizvođača ili po posebnoj porudžbini.

Kvalitet: TOPMOZAIK je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD. Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara nameni.

MOGUĆE MINIMALNO ODSTUPANJE BOJA IZ TON KARTI!

Priprema: Površina na koju se nanosi TOPMOZAIK treba da bude čvrsta, ravna suva i čista (bez prašine i masnoće) Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca a malterisane 21 dan. TOPMOZAIK u kanti treba dobro razmešati, i on je spreman za upotrebu. Materijal se može razrediti sa malo čiste vode.

Primena: TOPMOZAIK se nanosi čeličnom gletericom u sloju debljine najvećeg zrna odozdo prema gore i odmah zaravnavati vodoravnim potezima.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +30°C. Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu i po kišovitom ili vetrovitom vremenu bez zaštitne zavese. Potpuno sušenje se postiže nakon 24 h (pri temp. 20 C i rel. vla. 60% ).

Potrošnja: Potrošnja TOPMOZAIKA je 4,0-5,0 kg/m2.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

KVARCNI KAMEN

Pogledajte ton kartu za kvarcni kamen

MERMERNI KAMEN

Pogledajte ton kartu za mermerni kamen