SILEX COLOR SYSTEM

SILAKRIL UP BAZA F

SILAKRIL UP F BAZA

SCS BAZE su baze za ukrasno zaštitne disperzione boje namenjene za bojenje u sistemu za bojenje SILEX COLOR SYSTEM

Sastav: Polimerno vezivo, punila, pigmenti i aditivi.

Svojstva: SILAKRIL UP poseduje dobru paropropusnu moć (omogućava da zid „diše“), veoma dobru pokrivnu moć i mehaničke karakteristike (ne otire se sa zida).

Boja: Za dobijanje boja i nijansiranje koriste se pigmenti iz SILEX COLOR SYSTEM-a.

Kvalitet: SILAKRIL UP je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije AD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema: Površina treba da bude ravna, suva i očišćena od eventualnih masnih mrlja i prašine. Staru boju treba odstraniti, a neravnine izgletovati GLETOSIL masom za gletovanje. Zidne površine impregnirati SILAKRIL P podlogom. Pre upotrebe SILAKRIL UP se razredi sa oko 10% vode i dobro promeša.

Primena: SILAKRIL UP na pripremljenu zidnu površinu nanosi se valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza, s tim što se drugi premaz nanosi posle 2 – 4 sata zavisno od temperature i vlašnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja SILAKRILA UP je 0,20 – 0,25m2 u dva premaza.

Pakovanje: SILAKRIL UP se pakuje u plastične kante sa poklopcem od 5 kg, 10 kg i 20 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati SILAKRIL UP od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

SILAKRIL UP M BAZA

SCS BAZE su baze za ukrasno zaštitne disperzione boje namenjene za bojenje u sistemu za bojenje SILEX COLOR SYSTEM.

Sastav: Polimerno vezivo, punila, pigmenti i aditivi.

Svojstva: SILAKRIL UP poseduje dobru paropropusnu moć (omogućava da zid „diše“), veoma dobru pokrivnu moć i mehaničke karakteristike (ne otire se sa zida).

Boja: Za dobijanje boja i nijansiranje koriste se pigmenti iz SILEX COLOR SYSTEM-a.

Kvalitet: SILAKRIL UP je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema: Površina treba da bude ravna, suva i očišćanna od eventualnih masnih mrlja i prašine. Staru boju treba odstraniti, a neravnine izgletovati GLETOSIL masom za gletovanje. Zidne površine impregnirati SILAKRIL P podlogom. Pre upotrebe SILAKRIL UP se razredi sa oko 10% vode i dobro promeša.

Primena: SILAKRIL UP se na pripremljenu zidnu površinu nanosi se valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza, s tim što se drugi premaz nanosi posle 2 – 4 sata zavisno od temperature i vlašnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja SILAKRILA UP je 0,20 – 0,25m2 u dva premaza.

Pakovanje: SILAKRIL UP se pakuje u plastične kante sa poklopcem od 5 kg, 10 kg i 20 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati SILAKRIL UP od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

SILAKRIL UP BAZA F
SILAKRIL UP BAZA F

SILAKRIL UP TR BAZA

SCS BAZE su baze za ukrasno zaštitne disperzione boje namenjene za bojenje u sistemu za bojenje SILEX COLOR SYSTEM.

Sastav: Polimerno vezivo, punila, pigmenti i aditivi.

Svojstva: SILAKRIL UP poseduje dobru paropropusnu moć (omogućava da zid „diše“), veoma dobru pokrivnu moć i mehaničke karakteristike (ne otire se sa zida).

Boja: Za dobijanje boja i nijansiranje koriste se pigmenti iz SILEX COLOR SYSTEM-a.

Kvalitet: SILAKRIL UP je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema: Površina treba da bude ravna, suva i očišćanna od eventualnih masnih mrlja i prašine. Staru boju treba odstraniti, a neravnine izgletovati GLETOSIL masom za gletovanje. Zidne površine impregnirati SILAKRIL P podlogom. Pre upotrebe SILAKRIL UP se razredi sa oko 10% vode i dobro promeša.

Primena: SILAKRIL UP se na pripremljenu zidnu površinu nanosi se valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza, s tim što se drugi premaz nanosi posle 2 – 4 sata zavisno od temperature i vlašnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja SILAKRILA UP je 0,20 – 0,25m2 u dva premaza.

Pakovanje: SILAKRIL UP se pakuje u plastične kante sa poklopcem od 5 kg, 10 kg i 20 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati SILAKRIL UP od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

SILAKRIL FD F BAZA

SCS BAZE su baze za ukrasno zaštitne disperzione boje namenjene za bojenje u sistemu za bojenje SILEX COLOR SYSTEM.

Sastav: Akrilna veziva, punila, pigmenti i aditivi

Svojstva: SCS BAZE sa pigmentima iz SILEX COLOR SYSTEM-a na zidnoj površini formiraju trajni elastični paropropusni sloj, koji je otporan na dejstvo vode i atmosferilija, koji se odlikuje veoma dobrom pokrivnom moći i mehaničkim karakteristikama.

Boja: Bela ili po porudžbni iz SILEX COLOR SYSTEM-a.

Kvalitet: SILAKRIL FD je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije AD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema:  SCS BAZE se toniraju u SILEX COLOR SYSTEM-u, nakon toga boja je spremna za upotrebu. Boja se može po potrebi razblažiti sa oko 10% vode. Posle dodavanja vode masa treba dobro da se promeša.

Primena: Obojena SCS BAZA se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 2-4 sata, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura: Obojena SCS BAZA se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 2-4 sata, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Potrošnja: Potrošnja SILAKRILA FD je 0,2 – 0,3kg/m2 u dva premaza.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 20 kg, 10 kg, 5 kg i 1 kg

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

SILAKRIL FD M BAZA

SCS BAZE su baze za ukrasno zaštitne disperzione boje namenjene za bojenje u sistemu za bojenje SILEX COLOR SYSTEM.

Sastav: Akrilna veziva, punila, pigmenti i aditivi

Svojstva: SCS BAZE sa pigmentima iz SILEX COLOR SYSTEM-a na zidnoj površini formiraju trajni elastični paropropusni sloj, koji je otporan na dejstvo vode i atmosferilija, koji se odlikuje veoma dobrom pokrivnom moći i mehaničkim karakteristikama.

Boja: Bela ili po porudžbni iz SILEX COLOR SYSTEM-a.

Kvalitet: SILAKRIL FD je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije AD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema:  SCS BAZE se toniraju u SILEX COLOR SYSTEM-u, nakon toga boja je spremna za upotrebu. Boja se može po potrebi razblažiti sa oko 10% vode. Posle dodavanja vode masa treba dobro da se promeša.

Primena: Obojena SCS BAZA se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 2-4 sata, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura: Obojena SCS BAZA se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 2-4 sata, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Potrošnja: Potrošnja SILAKRILA FD je 0,2 – 0,3kg/m2 u dva premaza.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 20 kg, 10 kg, 5 kg i 1 kg

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

SILAKRIL FD TR BAZA

SCS BAZE su baze za ukrasno zaštitne disperzione boje namenjene za bojenje u sistemu za bojenje SILEX COLOR SYSTEM.

Sastav: Akrilna veziva, punila, pigmenti i aditivi

Svojstva: SCS BAZE sa pigmentima iz SILEX COLOR SYSTEM-a na zidnoj površini formiraju trajni elastični paropropusni sloj, koji je otporan na dejstvo vode i atmosferilija, koji se odlikuje veoma dobrom pokrivnom moći i mehaničkim karakteristikama.

Boja: Bela ili po porudžbni iz SILEX COLOR SYSTEM-a.

Kvalitet: SILAKRIL FD je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije AD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema:  SCS BAZE se toniraju u SILEX COLOR SYSTEM-u, nakon toga boja je spremna za upotrebu. Boja se može po potrebi razblažiti sa oko 10% vode. Posle dodavanja vode masa treba dobro da se promeša.

Primena: Obojena SCS BAZA se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 2-4 sata, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura: Obojena SCS BAZA se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 2-4 sata, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Potrošnja: Potrošnja SILAKRILA FD je 0,2 – 0,3kg/m2 u dva premaza.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 20 kg, 10 kg, 5 kg i 1 kg

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

SILAKRIL F F BAZA

SCS BAZE su baze za ukrasno zaštitne disperzione boje namenjene za bojenje u sistemu za bojenje SILEX COLOR SYSTEM.

Sastav: Disperzija sintetskih akrilnih polimera, punila i aditivi.

Svojstva: SCS BAZE sa pigmentima iz SILEX COLOR SYSTEM-a na zidnoj površini formiraju trajni elastični paropropusni sloj, koji je otporan na dejstvo vode i atmosferilija, koji se odlikuje veoma dobrom pokrivnom moći i mehaničkim karakteristikama.

Boja: Za dobijanje boja i nijansiranje koriste se pigmenti iz SILEX COLOR SYSTEM-a.

Kvalitet: SILAKRIL F je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije AD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema:  SCS BAZE se toniraju u SILEX COLOR SYSTEM-u, nakon toga boja je spremna za upotrebu. Boja se može po potrebi razblažiti sa oko 10% vode. Posle dodavanja vode masa treba dobro da se promeša.

Primena: Obojena SCS BAZA se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 2-4 sata, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja je kao i kod SILAKRILA F je 0,2 m2/kg do 0,3 m2/kg u dva premaza.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 20 kg, 10 kg, 5 kg i 1 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

SILAKRIL F M BAZA

SCS BAZE su baze za ukrasno zaštitne disperzione boje namenjene za bojenje u sistemu za bojenje SILEX COLOR SYSTEM.

Sastav: Disperzija sintetskih akrilnih polimera, punila i aditivi.

Svojstva: SCS BAZE sa pigmentima iz SILEX COLOR SYSTEM-a na zidnoj površini formiraju trajni elastični paropropusni sloj, koji je otporan na dejstvo vode i atmosferilija, koji se odlikuje veoma dobrom pokrivnom moći i mehaničkim karakteristikama.

Boja: Za dobijanje boja i nijansiranje koriste se pigmenti iz SILEX COLOR SYSTEM-a.

Kvalitet: SILAKRIL F je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije AD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema:  SCS BAZE se toniraju u SILEX COLOR SYSTEM-u, nakon toga boja je spremna za upotrebu. Boja se može po potrebi razblažiti sa oko 10% vode. Posle dodavanja vode masa treba dobro da se promeša.

Primena:

Obojena SCS BAZA se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 2-4 sata, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja je kao i kod SILAKRILA F je 0,2 m2/kg do 0,3 m2/kg u dva premaza.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 20 kg, 10 kg, 5 kg i 1 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

SILAKRIL F TR BAZA

SCS BAZE su baze za ukrasno zaštitne disperzione boje namenjene za bojenje u sistemu za bojenje SILEX COLOR SYSTEM.

Sastav: Disperzija sintetskih akrilnih polimera, punila i aditivi.

Svojstva: SCS BAZE sa pigmentima iz SILEX COLOR SYSTEM-a na zidnoj površini formiraju trajni elastični paropropusni sloj, koji je otporan na dejstvo vode i atmosferilija, koji se odlikuje veoma dobrom pokrivnom moći i mehaničkim karakteristikama.

Boja: Za dobijanje boja i nijansiranje koriste se pigmenti iz SILEX COLOR SYSTEM-a.

Kvalitet: SILAKRIL F je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije AD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema:  SCS BAZE se toniraju u SILEX COLOR SYSTEM-u, nakon toga boja je spremna za upotrebu. Boja se može po potrebi razblažiti sa oko 10% vode. Posle dodavanja vode masa treba dobro da se promeša.

Primena:

Obojena SCS BAZA se na pripremljenu zidnu površinu nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza. Drugi premaz se nanosi po završenom sušenju prvog premaza, uglavnom posle 2-4 sata, zavisno od temperature i vlažnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja je kao i kod SILAKRILA F je 0,2 m2/kg do 0,3 m2/kg u dva premaza.

Pakovanje: Plastične kante sa poklopcem od 20 kg, 10 kg, 5 kg i 1 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

KOLORANTI