Silex osnovni premaz

Silex osnovni premaz

KOLOR KONTAKT

KOLOR KONTAKT je pastasta masa koja se koristi u građevinarstvu kao pokrivni premaz za impregnaciju i hrapavljenje površina pre nanošenja akrilnih maltera, kako bi se povećala njihova prionljivost.

Sastav: Mineralni punioci, polimerna veziva i aditivi za poboljšanje obradivosti i lepljivosti.

Svojstva: KOLOR KONTAKT se lako priprema i obrađuje i dobro prijanja na podlogu.

Boja: KOLOR KONTAKT je bele boje, može se tonirati u SILEX COLOR SYSTEM-u prema ton karti, ili SILAKOLOR tonerima.

Kvalitet: KOLOR KONTAKT je ispitan na Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Napomena: SILEX akrilni, silikonski i si&si malteri se toniraju kod kupaca u SILEX COLOR SYSTEMU prema ton kartama, ili po narudžbi u fabrici. Rok isporuke iz fabrike je 48 sati od narudžbe. TOPMOZAIK rađen po narudžbi izvan ton-karte naplaćuje se +15din/kg.

Priprema: Površina mora biti čvrsta, ravna, bez pukotina i prašine. KOLOR KONTAKT se priprema tako što se razređuje sa 20% vode nakon čega se izmeša da bi se masa ujednačila. Tako razređen materijal treba tokom upotrebe što češće promešati da ne dođe do taloženja. Završni akrilni malter se nanosi nakon 24 sata.

Primena: KOLOR KONTAKT se nanosi valjkom ili četkom na pripremljenu površinu.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja podloge je 100 – 200 g/m2.

Pakovanje: Plastične kante od 5, 10 i 20 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

MASTER PODLOGA

MASTER PODLOGA je namenjena za učvršćivanje poroznih i trošnih mineralnih površina pre nanošenja ukrasnih premaza i ukrasnih maltera. Koristi se i kao osnovni premaz za betonsku košuljicu pre nanošenja lepka za parket i pločice.

MASTER PODLOGA je takođe namenjena za bolji kontakt maltera na betonskim površinama.

Sastav: Polimerno vezivno sredstvo veoma sitnih čestica i aditivi.

Svojstva: MASTER PODLOGA duboko prodire u podlogu i učvršćuje je.

Boja: Mlečno bela tečnost

Napomena: MASTER PODLOGA je ispitana na Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema podloge: Podloga treba da bude suva i čista a eventualne masne mrlje očišćene.

Priprema materijala: MASTER PODLOGA se razređuje sa vodom, u zavisnosti od namene, u odnosu 1:1, 1:2, 1:3 i dobro promeša.

Primena materijala: MASTER PODLOGA se na ravne površine nanosi četkom, valjkom ili prskanjem razređen u odnosu :

  • 1:1 ili 1:2 pre nanošenja mineralnih maltera,
  • 1:1 ili 1:2 za podove pre polaganja pločica, parketa i sl,
  • 1:2 ili 1:3 kao podloga pre nanošenja boja i ukrasnih maltera
  • u zavisnosti od upojnosti podloge.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +100 C, a manja od +300 C. Sveže premazane površine treba zaštiti od kiše, sunčeve toplote i vetra.

Potrošnja: Jedan kilogram MASTER podloge dovoljan je za impregnaciju oko 20 m2 površine.

Pakovanje: Plastični kantice od 1 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci, u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži u odgovarajućim uslovima skladištenja.

Master podloga Silex

SILAKRIL P+

SILAKRIL P+ se koristi za impregnaciju unutrašnjih i spoljašnjih poroznih mineralnih površina.

Sastav: Čista stiren akrilna emulzija i aditivi.

Svojstva: Povećava prionljivost slojeva i ujednačava vodoupojnost podloge.

Boja: Mlečno bela

Priprema površine : Površine koje se premazuju treba da budu čvrste, ravne i čiste.

Priprema materijala: Pre upotrebe SILAKRIL P + se razređuje u odnosu 1:8. Razređenje može biti manje u zavisnosti od kvaliteta površine.

Primena materijala: SILAKRIL P + se na pripremljenu zidnu površinu nanosi molerskom četkom ili valjkom. Završni sloj se nanosi nakon 2-4 sata.  

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +50 C, a manja od +300 C.

Čišćenje alata: Alat treba dobro oprati vodom odmah posle upotrebe.

Potrošnja: Jedan kg je dovoljan za impregnaciju 50–60 m2.

Pakovanje: SILAKRIL P + se pakuje u plastičnu ambalažu od 1 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. Obavezno čuvati SILAKRIL P + od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +30°C.

SILAKRIL P

SILAKRIL P se koristi za impregnaciju unutrašnjih i spoljašnjih poroznih mineralnih površina.

Sastav:Akrilna emulzija i aditivi.

Svojstva:Povećava prionljivost slojeva i ujednačava vodoupojnost podloge.

Boja: mlečno bela

Napomena: SILAKRIL P je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema površine: Površine koje se premazuju treba da budu čvrste, ravne i čiste.

Priprema materijala: Pre upotrebe SILAKRIL P se razređuje u odnosu 1:8. Razređenje može biti manje u zavisnosti od kvaliteta površine.

Primena materijala: SILAKRIL P se na pripremljenu zidnu površinu nanosi molerskom četkom ili valjkom. Završni sloj se nanosi nakon 2-4 sata.  

 Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +50 C, a manja od +300 C.

Čišćenje alata: Alat treba dobro oprati vodom odmah posle upotrebe.

Potrošnja: Jedan kg je dovoljan za impregnaciju 50–60 m2.

Pakovanje: SILAKRIL-P se pakuje u plastičnu ambalažu od 1 kg i 5 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. Obavezno čuvati SILAKRIL P od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +30°C.

SILAKRIL P3

SILAKRIL P3 se koristi za impregnaciju unutrašnjih i spoljašnjih poroznih mineralnih površina.

Sastav: Vodeni rastvor akrilne emulzije i aditivi.

Svojstva:Povećava prionljivost slojeva i ujednačava vodoupojnost podloge.

Boja:Mlečno bela.

Napomena: SILAKRIL P3 je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema površine: Površine koje se premazuju treba da budu čvrste, ravne i čiste.

Priprema materijala: Pre upotrebe SILAKRIL P3 se razređuje u odnosu 1:3. Razređenje može biti manje u zavisnosti od kvaliteta površine.

Primena materijala: SILAKRIL P3 se na pripremljenu zidnu površinu nanosi molerskom četkom ili valjkom. Završni sloj se nanosi nakon 2-4 sata.  

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +50 C, a manja od +300 C.

Čišćenje alata: Alat treba dobro oprati vodom odmah posle upotrebe.

Primena: KOLOR KONTAKT se nanosi valjkom ili četkom na pripremljenu površinu.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: Jedan kg je dovoljan za impregnaciju oko 20 m2.

Pakovanje: SILAKRIL-P3 se pakuje u plastičnu ambalažu od 1 kg

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. Obavezno čuvati SILAKRIL P3 od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +30°C.