• Naziv proizvoda:

    Fasadni akrilni malter - SX

  • Kategorija:

    Fasadni malteri

  • Podeli na:

Informacije o proizvodu

SX je akrilni dekorativni malter namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog ili termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Informacije o proizvodu

Struktura maltera: zaribana-rille i puna-kratz.
Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana Kolor Kontakt podlogom. Ako su u pitanju termoizolacioni sistemi (demit fasade), naneti lepak treba da se susi 5-7 dana pre nanošenja radnog maltera. SX pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode ~1%. Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: puna-kratz struktura – odmah nakon nanošenja strukturirati kružno; zaribana-rille struktura – nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.
Napomena: Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala potrebnog za kontinualnu fasadnu površinu mešanjem sadrzaja više kanti.

Primena

Dekorativni malter u pastoznom stanju izrađen na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina. Odlikuje se visokom čvrstinom, dobro prijanja na površinu, ima izuzetnu obradivost i dobru vodoodbojnost. Proizvodi se u beloj boji, a može se tonirati u SILEX MIX sistemu.

Specifikacija

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. Fasadu je potrebno adekvatno zaštititi mrežama. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.
Potrošnja: Zavisi od strukture i granulacije (pogledati tabelu na ambalaži). Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakavanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Rok trajanja i skladištenje: Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.
Potrebna Vam je informacija o proizvodu?

Pošaljite nam poruku.