• Naziv proizvoda:

    Fasadni akrilni malter - Topmozaik

  • Kategorija:

    Fasadni malteri

  • Podeli na:

Informacije o proizvodu

TOPMOZAIK je dekorativni malter u obliku paste namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrasnjih zidnih površina od cementnog, produženog, i termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala.

Informacije o proizvodu

Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Podlogu je potrebno pre nanošenja premazati Kolor Kontaktom. Vreme sušenja podloge pre nanošenja maltera iznosi min. 12 h. Topmozaik pre nanošenja dobro promešati i spreman je za upotrebu. Mešanje materijala obaviti presipanjem iz kante u kantu, ručno ili električnim mikserom sa malim brojem obrtaja. Malter se nanosi čeličnom gletericom odozdo prema gore u debjini zrna. Naneti sloj je potrebno dobro poravnati da bi se eliminisale vidljive praznine izmedu zrna mermera. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Nije namenjen za ugradnju na fasadnim površinama u okviru termoizolacionih sistema. Primenu ograničiti na detalje (cokle, stubove i ostale manje nepovezane površine). Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena

Dekorativni mozaični malter od višebojnog zrna za trajnu zaštitu zidnih površina. Poseduje izuzetnu čvrstoću, vodoodbojnosti i postojanost na atmosferske uticaje.

Specifikacija

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.
Potrošnja:Oko 4-5 kg/m2.
Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladišiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.
Potrebna Vam je informacija o proizvodu?

Pošaljite nam poruku.