UNUTRAŠNJE BOJE

ULTRA NATURA

ULTRA NATURA je poludisperziona boja namenjena za bojenje unutrašnjih zidnih površina.

Sastav: polimerna veziva, punila, pigmenti i aditivi.

Svojstva: ULTRA NATURA ima dobru paropropusnu moc, veoma dobru pokrivnu moc i mehaničke karakteristike

Boja: Bela

Kvalitet: ULTRA NATURA je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema: Površina treba da bude čvrsta, ravna, suva i čista, a eventualne masne mrlje očišćene. Staru boju treba odstraniti, a neravnine izgletovati GLETOSIL masom za gletovanje. Zidnu površinu oprati kalijevim sapunom ili deterdžentom, pa je zatim impregnirati SILAKRIL P podlogom. Pre upotrebe ULTRA NATURA se razredi sa oko 5% do 10% vode i dobro promeša.

Primena: ULTRA NATURA se na pripremljenu zidnu površinu nanosi se valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza, s tim što se drugi premaz nanosi posle 2 sata do 4 sata, zavisno od temperature i vlašnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: 0,2 do 0,3 kg/m2 u dva premaza.

Pakovanje: ULTRA NATURA se pakuje u plastične kante sa poklopcem od 25 kg, 20 kg, 8 kg, 5 kg

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi 10-30°C. Obavezno čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

SILAKRIL PRO PLUS

SILAKRIL Pro Plus je poludisperziona boja namenjena za bojenje unutrašnjih zidnih površina.

Sastav: Poludisperzija sintetskih akrilnih polimera, punila, pigmenti i aditivi.

Svojstva: SILAKRIL Pro Plus ima dobru paropropusnu moc (omogucava da zid „diše“), veoma dobru pokrivnu moc i mehaničke karakteristike (ne otire se sa zida).

Boja: Bela, ili po narudžbini iz INTERIOR ton karte. Za dobijanje drugih boja i nijansiranje koriste se SILAKOLOR toneri.

Kvalitet: SILAKRIL Pro Plus je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema: Podloga treba da bude suva, a eventualne masne mrlje očišćene. Staru boju treba odstraniti, a neravnine izgletovati GLETOSIL masom za gletovanje. Zidnu površinu oprati kalijevim sapunom ili deterdžentom, pa je zatim impregnirati SILAKRIL P podlogom. Pre upotrebe SILAKRIL Pro Plus se razredi sa oko 5% do 10% vode i dobro promeša.

Primena: SILAKRIL Pro Plus se na pripremljenu zidnu površinu nanosi se valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza, s tim što se drugi premaz nanosi posle 2 sata do 4 sata, zavisno od temperature i vlašnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja SILAKRILA Pro Plus je 0,2 m2/kg do 0,3 m2/kg u dva premaza.

Pakovanje: SILAKRIL Pro Plus se pakuje u plastične kante sa poklopcem od 25 kg, 20 kg, 8 kg, 5 kg.

Rok trajanja: Šest meseci pri skladištenju u originalnoj ambalaži i u suvom i zračnom prostoru.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 
SILAKRIL UP BAZA F

SILAKRIL UP

SCS BAZE su baze za ukrasno zaštitne disperzione boje namenjene za bojenje u sistemu za bojenje SILEX COLOR SYSTEM

Sastav: Polimerno vezivo, punila, pigmenti i aditivi.

Svojstva: SILAKRIL UP poseduje dobru paropropusnu moć (omogućava da zid „diše“), veoma dobru pokrivnu moć i mehaničke karakteristike (ne otire se sa zida).

Boja: Za dobijanje boja i nijansiranje koriste se pigmenti iz SILEX COLOR SYSTEM-a.

Kvalitet: SILAKRIL UP je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije AD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema: Površina treba da bude ravna, suva i očišćena od eventualnih masnih mrlja i prašine. Staru boju treba odstraniti, a neravnine izgletovati GLETOSIL masom za gletovanje. Zidne površine impregnirati SILAKRIL P podlogom. Pre upotrebe SILAKRIL UP se razredi sa oko 10% vode i dobro promeša.

Primena: SILAKRIL UP na pripremljenu zidnu površinu nanosi se valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza, s tim što se drugi premaz nanosi posle 2 – 4 sata zavisno od temperature i vlašnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja SILAKRILA UP je 0,20 – 0,25m2 u dva premaza.

Pakovanje: SILAKRIL UP se pakuje u plastične kante sa poklopcem od 5 kg, 10 kg i 20 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +35°C. Obavezno čuvati SILAKRIL UP od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list 

SILAKRIL U

SILAKRIL U je disperziona boja namenjena za bojenje unutrašnjih zidnih površina.

Sastav: Disperzija sintetskih akrilnih polimera, punila, pigmenti i aditivi.

Svojstva: SILAKRIL U poseduje dobru paropropusnu moc (omogucava da zid „diše“), veoma dobru pokrivnu moc i mehaničke karakteristike (ne otire se sa zida).

Boja: Bela, ili po narudžbini iz INTERIOR ton karte. Za dobijanje drugih boja i nijansiranje koriste se SILAKOLOR toneri.

Kvalitet: SILAKRIL U je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Priprema: Podloga treba da bude suva, a eventualne masne mrlje očišćene. Staru boju treba odstraniti, a neravnine izgletovati GLETOSIL masom za gletovanje. Zidnu površinu oprati kalijevim sapunom ili deterdžentom, pa je zatim impregnirati SILAKRIL P podlogom. Pre upotrebe SILAKRIL U se razredi sa oko 20% do 30% vode i dobro promeša.

Primena: SILAKRIL U se na pripremljenu zidnu površinu nanosi se valjkom, molerskom četkom ili prskanjem. Nanošenje se vrši u dva premaza, s tim što se drugi premaz nanosi posle 2 sata do 4 sata, zavisno od temperature i vlašnosti vazduha. Potpuno sušenje se postiže posle 24 sata.

Radna temperatura: Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C.

Potrošnja: Potrošnja SILAKRILA U je 0,15 m2/kg do 0,25 m2/kg u dva premaza.

Pakovanje: SILAKRIL U se pakuje u plastične kante sa poklopcem od 25 kg, 8 kg i 5 kg.

Skladištenje: U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +10°C do +35°C. Obavezno čuvati SILAKRIL U od smrzavanja.

Rok trajanja: Dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

 • Atest 
 • Tehnički list 
 • Bezbednosni list