BOJE ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE

SILAKRIL PRO PLUS

SILAKRIL Pro Plus je poludisperziona boja namenjena za bojenje unutrašnjih zidnih površina.

Priprema i nanošenje: Pre upotrebe potrebno je promešati masu i izvršiti homogenizaciju materijala iz različitih šarži i/ili pakovanja a zatim izvršiti razređivanje boje sa oko 5-10 % vode. Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i premazana Silakril P. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog.

Primena: Disperziona boja na bazi visokokvalitetne polimerne emulzije, namenjena za unutrašnju upotrebu. Poseduje odličnu pokrivnu moć i paropropusnost, otporna na suvo brisanje.

Potrošnja: Oko 0.2-0.3 kg/m2 za dvoslojni premaz.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

ULTRA NATURA

ULTRA NATURA je poludisperziona boja namenjena za bojenje unutrašnjih zidnih površina.

Priprema i nanošenje: Pre upotrebe potrebno je promešati masu i izvršiti homogenizaciju materijala iz različitih šarzi i/ili pakovanja a zatim izvršiti razređivanje boje sa do 5% vode.
Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i premazana Silakril P. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Disperziona boja na bazi visokokvalitetne polimerne emulzije, namenjena za unutrašnju upotrebu. Poseduje dobru pokrivnu moć, paropropusnost i mehaničke karakteristike.

Potrošnja: Oko 0.25-0.35 kg/m2 za dvoslojni premaz.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 

SILAKRIL U

SILAKRIL U je disperziona boja namenjena za bojenje unutrašnjih zidnih površina.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čcista, suva i impregnirana Silakril P podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem oko 10% vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Unutrašnja boja izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije. Otporna na vlažno brisanje, poseduje odličnu pokrivnu moć, dobru paropropusnost i izuzetnu belinu.

Potrošnja: Oko 0,2-0,3 kg/m2 za dvoslojni premaz.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 

SILAKRIL UP - BAZE - F, M, TR

SCS BAZE su baze za ukrasno zaštitne disperzione boje namenjene za bojenje u sistemu za bojenje SILEX COLOR SYSTEM

Boja: Bela, ili po narudžbini iz SILEX COLOR SISTEM ton karte.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana Silakril P podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10% vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog. Za detaljnija i uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena: Unutrašnja boja izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije. Otporna na vlažno brisanje, poseduje odličnu pokrivnu moć, dobru paropropusnost i izuzetnu belinu.

Potrošnja: Oko 0,15-0,2 kg/m2 za dvoslojni premaz.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

  • Atest 
  • Tehnički list 
  • Bezbednosni list 
SILAKRIL UP BAZA F