Namena

DEKOMASTER je dekorativni malter u obliku paste namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina od cementnog, produžnog i termoizolacionog maltera i drugih sličnih materijala. U kombinaciji sa VELUSIL-om daje izgled starinskih patiniranih zidova i drugih specijalnih efekata.

Sastav

Bela ili u boji po porudžbini iz ton karte proizvođača.

Svojstva

DEKOMASTER ima veliku mehaničku čvrstoću, vrlo dobro prijanja na raznovrsne podloge, ima dobru paropropusnost, postojan je u svim klimatskim uslovima, otporan je na atmosferilije (kiša, sneg), industrijske gasove, lako se nanosi i ima dug vek trajanja.

Boja

Beli, ili obojeni DEKOMASTER prema ton karti proizvođača po posebnoj narudžbini .

Kvalitet

DEKOMASTER je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Potrošnja

Potrošnja DEKOMASTERA je 2,0-2,5 kg/m2

Pakovanje

Plastične kante sa poklopcem od 25 kg.

Skladištenje

U zatvorenom prostoru, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +30°C. čuvati od smrzavanja.

Priprema

Podloga na koju se nanosi DEKOMASTER treba da bude ravna i suva, a eventualne masne mrlje očišćene. Ovako pripremljenu podlogu treba impregnirati SILAKRIL P podlogom. Površina na koju se nanosi DEKOMASTER treba da bude čvrsta, ravna, suva i čista. Pripremljenu površinu treba impregnirati KOLOR KONTAKT podlogom. Betonske površine moraju biti stare najmanje tri meseca , malterisane 21 dan a lepkovi za termoizolacije 7 dana. Materijal u kanti treba dobro razmešati i ako je potrebno može se dodati malo čiste vode.

Primena

DEKOMASTER se nanosi čeličnom gletericom u dva sloja u debljinini kamenog granulata, pa se zatim finalno obrađuje gletovanjem.

Radna temperatura

Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +10°C, a manja od +30°C. Poželjno je izvođenje radova po hladovini i na umerenim temperaturama. Ne preporučuje se izvođenje radova na visokim temperaturama, na zidnim površinama izloženim direktnom suncu, po kišovitom ili vetrovitom vremenu.

Rok trajanja

Dvanaest meseci u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.