KAKO SMO POČELI?

Koreni našeg preduzeća dosežu do davne 1932. godine kada su braća Topalović, Dobrosav i Tihomir, osnovali u Trsteniku radionicu za proizvodnju mlinskog kamenja KVARC. Zahvaljujući uspešnom poslovanju i odličnom kvalitetu njenih proizvoda 1935. godine firma KVARC prerasta u tvornicu mlinskog kamena, koja je posebnom uredbom Ministarskog saveta proglašena za privilegovanu industriju.


KVARC osniva svoja predstavništva Beču, Temišvaru, Bukureštu, Krajovi i Sofiji, a kvalitet njenog mlinskog kamena postaje poznat širom Evrope. Veoma uspešno poslovanje firme KVARC prekida drugi svetski rat. Posle rata firma KVARC iz Trstenika prelazi u Osijek gde su tada bili povoljniji uslovi za rad privatnih preduzeća i u kome jedan od njenih osnivača Dobrosav Topalović, 1947. godine osniva novu firmu Silex.


Zbog ratnih događaja u bivšoj SFRJ firma SILEX u Osijeku prestaje sa radom, a Dobrosavljev sin Miloš, sa suprugom i sinovima osniva u Pančevu preduzeće Silex.

SADAŠNJOST

SILEX je deoničarsko društvo za proizvodnju i trgovinu, a bavi se prvenstveno proizvodnjom materijala za završne radove u građevinarstvu, naročito materijalima za završnu obradu zidova.


Primena principa, čijem kompletnom ostvarenju stalno težimo, dovela nas je do pozicije jednog od vodećih jugoslovenskih proizvođača materijala za završne radove u građevinarstvu. Tako smo 1998. godine bili prvo preduzeće u oblasti proizvodnje materijala za završne radove u građevinarstvu koje je dobilo certifikat Saveznog zavoda za standardizaciju za sistem kvaliteta prema standardu ISO 9001. Naš sistem kvaliteta je 2003. godine proveren i potvrđen od strane SGS, renomirane svetske kuće za ocenjivanje sistema kvaliteta.


SILEX uspešno posluje, tako da svake godine značajno povećava proizvodnju i plasman svoje robe. Imamo dobru i neprekidnu saradnju sa ino-partnerima. Beležimo i porast izvoza svojih proizvoda na strana tržišta.

VIZIJA?

Otvaranjem našeg tržišta i postepenim ukidanjem ekonomskih sankcija, permanentno se širi ponuda najnovijih materijala za obradu zidova raznih evropskih proizvođača.


Time se polako menja i ukus domaćih kupaca. Svakom novom zahtevu tržišta SILEX će se brzo prilagođavati, kako praćenjem ponude renomiranih svetskih proizvođača sličnih materijala, tako i stalnim sopstvenim istraživanjem. Asortiman naših prozvoda biće svake godine bogatiji razvojem novih materijala.


Zadovoljstvo kupaca će i u narednom periodu biti naš osnovni cilj. Znamo da nijedna naša vizija o razvoju SILEX-a ne bi bila ostvariva bez stalnog dostizanja ovog cilja. Nadamo se da će iskustva iz prošlosti i naše sadašnje sposobnosti biti dobra osnova za ostvarenje budućih mogućnosti.