• Naziv proizvoda:

    Gletosil HK

  • Kategorija:

    Mase za izravnavanje

  • Podeli na:

Informacije o proizvodu

GLETOSIL HK je praškasta jednokomponentna masa za fino izravnavanje unutrašnjih zidnih površina.

Informacije o proizvodu

Podloga na koju se nanosi Gletosil HK mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl.. Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 36% vode (oko 9 L vode za 25 kg praha) do dobijanja homogene mase. Masa se obično nanosi u dva sloja, ručno, metalnom gletericom, u ukupnoj debljini do 4 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom, finoće 220-240 zavisno od tehnike i namene. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Primena

Praškasta glet masa na krečnoj osnovi, za tankoslojno izravnavanje unutrasnjih zidova. Upotrebljava sa za ručno i mašinsko nanošenje u ukupnoj debljini maksimalno do 4mm na površine koje su malterisane, koje su od siporeks blokova i betona.

Specifikacija

Potrošnja: Oko 1-1.5 kg/m2, zavisno od debljine nanosa.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Potrebna Vam je informacija o proizvodu?

Pošaljite nam poruku.